Rödgröna går till val tillsammans 2014

                                             

Den rödgröna politiska majoriteten vill söka stöd från väljarna att fortsätta leda Landstinget i Kalmar län. Det beskedet gavs i Kalmar i samband med att partiernas företrädare träffade väljare ute på gator och torg. – Vi har haft ett framgångsrikt samarbete hittills och landstinget har haft goda år sedan vi tillträdde 2006. Vi vill gärna fortsätta förbättra sjukvården i hela länet, säger Anders Henriksson (S), landstingsstyrelsens ordförande. De rödgröna partierna presenterade också vilka politiska sakområden som ska prioriteras i det kommande gemensamma valprogrammet.

Dagen innan landstingsfullmäktige i Kalmar träffades de rödgröna majoritetspartierna i Kalmar. På lunchen begav sig fullmäktigeledamöterna ut på Kalmars gator och torg för att berätta om de gångna årens politik. Pepparkakor och glögg varvades med politiska budskap. Partierna presenterade rapporten ”Framgångsrika rödgröna år i Landstinget i Kalmar län 2006-2013”. Se bilaga. I rapporten lyfts ett 20-tal exempel på att sjukvården utvecklas åt rätt håll. Bland annat pekar partierna på att landstinget idag har Sveriges kortaste vårdköer, att den medicinska kvaliteten har förbättrats och att både sjukhusen och hälsocentralerna har byggts om och renoverats.

– Vi har snart styrt landstinget ihop i åtta år. Tiden går fort och vi kan konstatera att mycket positivt har hänt. Vi känner ett stort ansvar för sjukvården och stor lust att få fortsätta vårt arbete, säger Jessica Rydell (MP), landstingsråd och vice ordförande i landstingsstyrelsen.

De rödgröna partierna gav under dagen beskedet att de söker mandat att fortsätta sitt samarbete. Partierna kommer att utarbeta ett gemensamt politiskt program för den kommande mandatperioden.

 – Efter nyår börjar vi att utforma vårt framtidsprogram. Vi har bestämt att prioritera områdena köfri vård, ökad patientsäkerhet, ett bättre patientinflytande och ett landsting som tydligt lyfter fram folkhälsa och miljö, säger Linda Fleetwood (V), landstingsråd.

 Arbetet med att utarbeta framtidsprogrammet kommer att ledas av partiernas fyra landstingsråd. Under arbetet gång vill de rödgröna partierna gärna få förslag och inspel från allmänheten.

 – Vi ska utveckla vår politik i samverkan och dialog med länsborna. Sjukvården behöver förbättras genom att medborgarnas och patienternas tankar och idéer bättre ska tas tillvara, säger Lena Segerberg (S), landstingsråd.

Läs rapporten här.

Sidan uppdaterades senast: 2013-12-02 15:56