Partiprogram och riktlinjer

Partiprogram

”Socialdemokratin vill forma ett samhälle grundat på demokratins ideal och alla människors lika värde. Fria och jämlika människor i ett solidariskt samhälle är den demokratiska socialismens mål.”

Partiprogram och riktlinjer

Söker du tidigare partiprogram, gå till Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek.