Sedan vi vann valet har vi gjort detta:

 • Höjt taket i a-kassan
 • Sänkt skatten för pensionärer
 • Påbörjat avvecklingen av Fas 3
 • Tagit bort den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen
 • Gjort det lagligt för kvinnor att inseminera sig och
  skaffa barn på egen hand
 • Beslutat att läkemedel för barn ska vara kostnadsfria
 • Tagit fram en ny arbetsmiljöstrategi som innehåller en
  nolltolerans mot dödsolyckor
 • Infört ett sommarlovsstöd till kommuner som planerar att genomföra kostnadsfria sommarlovsaktiviteter för barn mellan 6 och 15 årTagit fram en strategi för att ytterligare stärka den
  svenska industrins konkurrenskraft
 • Satsat på lärarlyft för att göra läraryrket mer attraktivt
 • Investerat i 50 000 utbildnings- och praktikplatser redan 2016
 • Dragit igång den största bostadssatsningen på 20 år
 • Statsbidrag för fler händer i vården
 • Glasögonbidrag till barn 0-19 år (tidigare 0-7 år)

  Det kommer mera....       
Sidan uppdaterades senast: 2016-03-11 14:29