Landstinget i Kalmar län

Fr. v. Lena Segerberg, Anders Henriksson, Yvonne Hagberg

 

Vårt mål är att sjukvården i Kalmar län ska ha Sveriges kortaste vårdköer och att skapa Sveriges mest patientsäkra sjukvård.

Våra socialdemokratiska landstingsråd heter Anders Henriksson och Lena Segerberg. Anders är från Kalmar och är landstingsstyrelsens ordförande. Lena är från Västervik och ordförande i Hälso- och sjukvårdsdelegationen.

Yvonne Hagberg från Oskarshamn är vår politiska samordnare i landstinget och också ordförande i Personaldelegationen.