Sveriges bästa sjukvård

Vi socialdemokrater har haft ansvaret för sjukvården i Kalmar län sedan 2006. Sedan dess har sjukvården utvecklats. vi är stolta över att landstinget idag har de kortaste vårdköerna och de nöjdaste patienterna i Sverige.

Samtidigt vet vi att mycket kan göras ännu bättre för Dig som patient. Vi vill fortsätta att förbättra sjukvården i hela länet. Vi vill satsa mer på cancervården, förstärka vården runt äldre och bygga ut sjukhusen. Vi vill förbättra vårdgarantin och stärka det förebyggande hälsoarbetet ännu mer.

Var och en som bor i Kalmar län ska ha rätt till vård i tid, på lika villkor och efter behov. Sjukvården ska vara trygg, ha hög kvalitet och vara säker. Som patient har Du rätt att bli bemött med respekt och bli lyssnad på.

För att skapa ett rikare liv för alla vill vi göra det här:

 • Som patient har du rätt till korta vårdköer och väntetider. Det ska vara lätt att få kontakt och hjälp av sjukvården. Målet är en köfri sjukvård.
 • Vården av äldre patienter ska hålla världsklass. Sjukvården måste bli bättre på att skapa en helhetssyn kring patienten och öka sina förebyggande insatser för ett friskt åldrande.
 • Mer resurser till cancervården. Vi tänker göra allt som är möjligt för att besegra cancern!
 • Öka patientsäkerheten. Landstinget i Kalmar län ska ha Sveriges säkraste sjukvård.
 • Vi satsar över en miljard kronor för att bygga ut och modernisera sjukhusen i Kalmar, Oskarshamn och Västervik. Vi säljer inte ut sjukvården!
 • Slå vakt om den fria sjukvården för barn och unga.
 • Vård ska ges efter behov - inte plånbokens storlek. Vi vill värna sjukvårdens solidariska finansiering.
 • Klass- och könsskillnader i ohälsa ska motverkas. Det krävs minskade klyftor och mer förebyggande arbete inom primärvården.
 • Sjukvården måste bli bättre på att tillvarata de kunskaper som Du som patient har.
 • Patienterna ska ses som en viktig resurs för att utveckla sjukvården.
 • Den psykiska ohälsan ska prioriteras. Vården ska vara av hög kvalitet och tillgänglig för alla.
 • Landstinget ska vara en mönsterarbetsgivare genom att bland annat förbättra medarbetarnas inflytande och möjligheter till kompetensutveckling.


                (Bild: Gerdahallen, Lund)