Sjukvården - allas ansvar

Delta i samtalet om framtidens hälso- och sjukvård i Kronoberg!

Vi vill att samtliga medlemmar inom partiet och andra intresserade tar en rejäl diskussion om framtidens hälso- och sjukvård.

Materialet presenterar mycket fakta, men ger också upphov till många frågor. Frågor som vi kanske idag inte har svar på, men som får oss alla att fundera och ta ställning.

Varje reflektion och synpunkt är viktig för S-ledningen i Landstinget Kronoberg när vi ska göra våra politiska prioriteringar.

Vi vill att alla ska känna tryggheten av att veta att det finns en fungerande sjukvårdsverksamhet då den som bäst behövs. Frågan är bara hur vi når dit?

Vi vet att vår välfärdsmodell har ett starkt stöd bland medborgarna i vårt land.

En solidariskt skattefinansierad hälso- och sjukvård där vård ges efter behov ger ett tryggt samhälle och fungerar samtidigt som en motor för tillväxt och utveckling.
Genom att delta i detta rådslag kan du bidra till att ytterligare stärka vår sjukvårdspolitik!

Monica Haider och Anna Fransson

Anna Fransson, landstingsråd
anna.fransson(a)ltkronoberg.se

Monica Haider, distriktsordförande
monica.haider(a)rfss.se

 

Ta del av vårt rådslag!

 

Varför ett rådslag just nu?

Socialdemokraterna i Landstinget Kronoberg befinner sig i opposition sedan valet 2006. Under denna tid har stora förändringar skett med hälso- och sjukvården i Kronobergs län.

Vårdval och vårdgaranti med statliga stimulanspengar har förbättrat tillgängligheten i sjukvården för nybesök. Samtidigt som väntetider för återbesök, behandlingar och operationer i flera fall ökat. Kroniskt sjuka och många äldre multisjuka har drabbats.

Idag finns det ett större inslag av privata vinstintressen i sjukvården och en politisk vilja från de borgerliga partierna att låta patienterna själva stå för en större del av kostnaderna, gärna genom privata försäkringslösningar.

Den borgerliga regeringen har dessutom minskat statsbidragen och flera landsting har idag stora underskott i verksamheteten. Även Landstinget Kronoberg har en ekonomi som är ytterst bekymmersam.

Det är därför nu läge att formulera tankar om framtidens sjukvård i Kronberg.

Sidan uppdaterades senast: 2013-09-15 22:37