Är vi sjuka på samma sätt?

Förr ”botade” vi många sjukdomar själva. Idag åker vi till akuten och väntar på hjälp. Vi äter skräpmat, glömmer att motionera, röker och dricker för mycket alkohol. Har vi själva något ansvar för våra sjukdomar?

Mera friskvård är kanske det bästa sättet att få oss kronobergare att må bättre. Förebyggande insatser är också bra investeringar för att minska behovet av sjukvård.

FN:s världshälsoorganisation WHO definierar hälsa på följande sätt:
”Hälsa är ett tillstånd där alla människor har möjlighet att känna fullständigt psykiskt, mentalt och socialt välbefinnande”.

Sociologen Aaron Antonovskij menar att människors förmåga att hantera och skapa meningsfullhet, se sammanhang och känna delaktighet i tillvaron är avgörande för vår överlevnad. Antonovskijs resonemang sammanfattas i begreppet KASAM - Känsla Av Sammanhang. Känner man däremot maktlöshet i sin tillvaro så kommer sjukdomen som ett brev på posten.

När är man sjuk?
Kort sagt kan sägas att när förmågan att fungera normalt begränsas så har man hamnat i något slags sjukdomstillstånd.  WHO:s definition av sjukdom lyder:
”Förändringar i organens struktur och funktion, lidande samt tillstånd som kan beskrivas enligt WHO:s internationella förteckning av sjukdomsdiagnoser”.

Egenvård
Förr fanns en utbredd kunskap kring hur vi tog hand om och själv botade eller lindrade lättare sjukdomstillstånd.

Den offentliga vården ska självklart alltid finnas, som en trygghet och en hjälpande hand då den verkligen behövs. Mycket kan vi dock klara själva. Vi behöver få tillbaks lite av tilliten och förtroendet för egenvården, kunskapen och ansvaret att ta vara på oss själva.

Tänk dig att du är kraftigt överviktig. Du känner själv att knäna börjar svikta, du orkar inte längre gå i trappor utan åker alltid hiss om det finns. Du kan inte längre stå upp och knyta skosnörena, utan måste sätta dig ner. Vilket ansvar har du själv för ditt tillstånd?

Pensionär som går stavgång

FAR- Fysisk aktivitet på recept
Att helt enkelt skriva ut motion på recept är en av vägarna att få patienter att ändra livsstil för att förebygga och förhindra sjukdom eller lindra om man redan drabbats.

Din livs- och arbetssituation
Idag är en av de största sjukskrivningsorsakerna allt det som handlar om psykisk sjukdom, stress och utbrändhet. Fundera lite över vad som hände på vägen fram mot sjukdomsdiagnosen.

Du kanske hade ett stressigt arbete, där möjligheterna att påverka kändes små. Var det verkligen så att du inte kunde påverka, eller var det enklare att låta bli att försöka?

De flesta arbetsgivare erbjuder idag utvecklingssamtal och arbetsplatsträffar. Vilka skyldigheter har man då som arbetstagare att föra fram åsikter kring det som gör att man kanske inte mår så bra på jobbet?

Att diskutera

  • Hur tar du ansvar för att hålla din hälsa god?
  • Påverkar ökade klyftor i samhället folkhälsan?
  • Hur skapar vi förutsättningar för en hälsosam livsstil?
  • Hur privata frågor får sjukvården ställa kring din livsstil?
  • Är fysisk aktivitet på recept ett bra sätt att få patienter att ändra livsstil?