Vägen in i sjukvården

Primärvård - vårdcentraler
För oss innebär närsjukvård att man på hemmaplan har tillgång till det man behöver allra mest. På nära håll ska finnas en primärvård som har lediga tider och tar emot dig för allehanda vanliga sjukdomstillstånd och en barnmorskemottagning som sköter om dig när du är gravid eller behöver preventivmedel. Det är likaså viktigt att det här finns tillgång till psykosocial kompetens då den psykiska ohälsan ökar. Till närsjukvården hör även en barnavårdscentral som tar hand om dig som förälder och dina barn under uppväxtåren. Att det dessutom i närsjukvården finns fotvårdsterapeut, sjukgymnast, rehabiliteringsmöjligheter och tillgång till hjälpmedel är också lika viktigt. Vårdcentralen ska också arbeta med förebyggande folkhälsoarbete.

Med en fungerande närsjukvård kommer det också att finnas möjligheter att bemanna t ex kommunernas särskilda boenden med läkare. Det samma gäller den kommunala hemtjänsten och skolhälsovården. Svensk hälso- och sjukvård ser idag olika ut beroende på var i landet vi befinner oss. Vad som med våra ögon upplevs som långa avstånd mellan vård och patient ter sig för andra landsdelar som korta.

Vi har idag tre sjukhus i länet – Centrallasarettet i Växjö, Ljungby lasarett och Sankt Sigfrids sjukhus. Till detta ska läggas vårdcentraler och en ambulanssjukvård som klarar mycket avancerad sjukvård under transporten till sjukhus. I ett Sverigeperspektiv kan vi konstatera att kronobergarnas tillgång på vård står sig väl i jämförelsen med andra län.

Sjukvårdsupplysningen - 1177
När man behöver råd om vård kan vi i Kronobergs län ringa till Sjukvårdsrådgivningen. Där får man svar på om det är något du själv kan göra för att lindra besvären, eller om du behöver komma till sjuksköterska eller läkare. Särskilt utbildade och erfarna sjuksköterskor svarar på dina frågor dygnet runt och kan vid behov hänvisa dig till rätt ställe. Du betalar för ett lokalsamtal.

1177

Folktandvård - en del av sjukvården
Idag ingår inte tandvården i sjukförsäkringen. Ett besök hos tandläkare kan bli kostsamt och tandhälsan riskerar att återigen bli en klassfråga. Att inkludera tandvården i den allmänna sjukförsäkringen är en kostnads- och prioriteringsfråga.

Att diskutera

  • Vad tycker du är vårdcentralernas viktigaste uppgift idag?
  • Hur kan vi förbättra möjligheten med att komma i kontakt med sjukvården? 
  • Borde vårdcentraler kallas hälsocentraler istället? Varför i såfall? 
  • Hur långt kan du tänka dig att åka för att få specialistvård?
  • Borde tandvården vara en del av den övriga sjukvården?