Vården - ett framtidsyrke

De närmaste åren måste Landstinget Kronoberg rekrytera flera hundra nya medarbetare inom flera olika yrkeskategorier på grund av pensionsavgångar. Samtidigt ser vi att antalet ungdomar som väljer vårdutbildningar minskar. Flera landsting har stora problem att rekrytera läkare och tvingas att anlita hyrläkare till stora kostnader.

Landstinget Kronoberg ska vara en god och attraktiv arbetsgivare som erbjuder en bra arbetsmiljö, möjlighet till att kombinera arbetsliv med familj, bra lönevillkor och rättighet till kompetensutveckling för alla yrkesgrupper. Rätt till heltid med heltidsschema för de som önskar samt möjlighet till deltid är också en självklarhet för våra medarbetare.

Att diskutera

  • Hur får vi fler ungdomar att välja ett vårdyrke?
  • Hur kan sjukvården vara en god arbetsgivare som människor vill jobba i?
  • Vilka faktorer tror du påverkar mest när en person ska välja vårdyrket?
  • Hur skiljer sig en socialdemokratisk arbetsgivarpolitik från högerns syn på arbetsmiljö och villkor för anställda inom vårdyrken?