Vårt Kronoberg - Rådslag

Ta del av vårt rådslag!

 

Varför ett rådslag om Vårt Kronoberg?

Den politiska diskussionen utgår oftast ifrån den verksamhet som kommuner och landsting ansvarar för. Det är naturligt då exempelvis skola, vård, omsorg och bostadsbyggande är konkreta verksamhetsområden som berör och påverkar vardagen för mig som medborgare.

Regionförbundet Södra Småland som består av de åtta kommunerna i länet samt Landstinget Kronoberg har uppdraget att ansvara för kollektivtrafiken, sjukresor men också regional utveckling och vissa kulturfrågor. Ibland kan dessa frågor tyvärr hamna lite i skymundan. Frågorna är viktiga både för kommuner och landsting men även för näringslivet och regionens framtida utveckling.

Idag har Socialdemokraterna ingen majoritet i Regionförbundet Södra Småland eller Landstinget Kronoberg. Oavsett hur arbetet går med eventuell regionbildning så måste vi ta fram en bild och plan för hur Kronoberg ska utvecklas och tillsammans med kommuner och landsting skapa förutsättningar för fler och nya jobb, god service i form av kollektivtrafik, kulturutbud, folkbildning och förbättrad folkhälsa.  

Det är drygt ett år kvar till valet 2014 och ett rådslag om regionalpolitik blir ett utmärkt komplement till det rådslag om hälso- och sjukvård som finns samt de kommunalpolitiska handlingsprogram som snart påbörjas ute i våra arbetarekommuner och S-föreningar.

Vi vill att samtliga medlemmar inom partiet och andra intresserade tar en rejäl diskussion kring framtidens regionalpolitik. Materialet presenterar en del fakta, men ger också upphov till många frågor. Frågor som vi kanske idag inte har svar på, men som får oss alla att fundera och ta ställning.

Varje reflektion och synpunkt är viktig för Socialdemokraterna i Kronoberg när vi ska göra våra politiska prioriteringar. Socialdemokraterna ska därför forma en politik som tar ansvar och ser framtid, utveckling och innovationer som en resurs för att bygga ett tryggt och modernt samhälle.

Monica Haider

distriktsordförande och regionråd

Sidan uppdaterades senast: 2013-09-15 22:20