Kronoberg i framtiden

Det pågår en diskussion hur Sverige ska organiseras i framtiden och där frågan om regioners utveckling och ansvarsområden fått en framträdande roll. De planerade storregionerna har mött motstånd och istället diskuteras hur landsting och kommuner tillsammans kan bilda mindre regioner, både inom befintliga länsgränser men även i nya geografiska konstellationer. I Kronobergs län har Socialdemokraterna drivit frågan om att bilda en så kallad regionkommun och en ansökan är inlämnad till regeringen.

Eftersom staten drar sig undan ifrån ansvar och finansiering gällande infrastruktur måste kommuner, landsting och regioner i vissa fall själva ta fullt ansvar för utbyggnad och utökning av kollektivtrafik, drift och finansiering av regionala flygplatser och även vägbyggen och utbildning. Det är en politik som inte är långsiktigt hållbar om Sverige och Kronoberg ska fortsätta att utvecklas och rustas för framtiden.

 

ATT DISKUTERA

  • Kan regionbildningar förstärka och säkra välfärd, sysselsättning och infrastruktur?
  • Vilka eller vilken region bör Kronoberg söka samarbete med gällande sjukvård?
  • Vilken samhällsnivå bör ha det övergripande ansvaret för järnvägar, vägar och flygplatser?
  • Är vissa kommuner och landsting idag för små?
  • Hur ändras politikens roll och inflytande om och när större regioner bildas?
  • Inom EU lyfts ofta regionens roll och inflytande. Jämför Sverige med andra EU-länder?
  • Vilken roll ska länsstyrelsen ha i framtiden?
  • Vilka fler frågor och utmaningar anser du att Socialdemokraterna ska lyfta, diskutera och kanske även besluta på den regionalpolitiska nivån i vårt län?

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2013-09-15 22:25