Nya och fler jobb

Nya och fler jobb – ett regionalpolitiskt ansvar?
Socialdemokraterna i Sydöstra Sverige diskuterar hur man tillsammans, över länsgränserna kan skapa förutsättningar för fler jobb. Jobbpaketet ska vara grundpolitiken för att nya jobb ska skapas i Kronobergs län. Dels är det politik som kan genomföras i kommunerna, och dels är det en gemensam hållning som partiet kan kommunicera till väljare i Kronobergs län.

Det finns goda förutsättningar att till exempel skapa fler jobb i Kronobergs län inom möbel och design och IT förutom den stora sektorn industri.

Sju punkter för att fler ska få jobb i Kronoberg

 • Utreda möjligheten att arbeta mer aktivt med arbetslösa inom försörjningsstöd (likt Sigtuna-modellen) i Kronobergs kommuner
 • Utreda behovet av barnomsorg på obekväma tider (nattis) i samtliga kommuner i Kronoberg
 • Utbildningskontrakt för unga
 • Aktivt arbeta för ny och ytterligare bostadsproduktion i länets kommuner
 • Jobba för att Kronobergs kommuner organiserar sommarjobb till alla ungdomar
 • Kronobergs kommuner och Landstinget Kronoberg ska erbjuda enbart heltidstjänster med heltidsschema, där deltid är en möjlighet för den anställde
 • Utreda genomförandet av kommunala yrkesutbildningar för vuxna, till exempel omsorgsyrken

 

Bakgrund: Läget på arbetsmarknaden
Arbetsmarknaden i Kronoberg beräknas fortsatt minska under 2013. Dock kommer ökningen av arbetslösheten inte vara lika kraftig som under förra krisen. Kronoberg är det län där arbetslösheten har ökat snabbast av landets 26 län under året. Antal arbetslösa är i länet nu precis under 9000 personer (9.5%). I hela landet är 414 000 (8.9%) personer arbetssökande. Antalet varsel i Kronoberg uppgick 2012 till 2162 stycken.

ATT DISKUTERA

 • Vem ansvarar för arbetsmarknadspolitiken i Sverige idag? Staten? Kommunen?
 • Är skola, vård och omsorg en regionalpolitisk fråga?
 • Hur jobbar din hemkommun med näringslivsfrågor idag?
 • Hur kan tillgång till barnomsorg, sjukvård och kollektivtrafik påverka uppkomst och utveckling av företag?
 • Vilka områden kan kommuner samarbeta mer om?
 • Viken roll spelar Linnéuniversitetet för Kronobergs län?
 • Hur kopplar vi på ett tydligt sätt samman vår utbildningspolitik och socialdemokratins mål mot full sysselsättning?
   
Sidan uppdaterades senast: 2013-09-15 22:29