Slår sönder kommunerna

Debattartikel publicerad i Växjöbladet/Kronobergaren 16 mars 2012

På område efter område flyttar staten över ansvar och kostnader på Sveriges kommuner. Det handlar om den nya gymnasieskolan som är så underfinansierad att lärarkåren tvingas gå på knäna och kommunerna får budgetproblem som går ut över eleverna.

Ett av regeringens tidiga beslut var försämringar i A-kassan som gjorde att flera hundra tusen personer lämnade A-kassan. Skälet till förändringarna var att fler skulle komma i arbete, men oavsett hur mycket regeringen trixar med siffrorna så är det en större andel av arbetskraften som idag står utan arbete. I de flesta kommuner ökar kostnaderna för försörjningsstöd som en följd av detta.

När regeringen gör ett stort nummer av att man sänkt skatterna så berättar man inte hela bilden. Förutom gymnasieskolan och ökat försörjningsstöd kan man lägga ett ökat ansvar för LSS, yrkesinriktad komvux och integrationspolitik till listan över saker som kommunerna får hantera. Ett snabbt överslag gör att staten flyttat kostnader som motsvarar cirka 70 öre i höjd kommunalskatt på kommunerna.

Det som ger ökat utrymme till privat konsumtion gör stora hål kommunernas kassor. Detta gör att många kommuner redan idag har svårigheter att leva upp till de rättmätiga kraven från medborgarna om en skola, vård och omsorg som fungerar.

Vi socialdemokrater tycker inte detta är okej. Vi tror att sociala investeringar i människor är viktigare än skattesänkningar. Vi ser hellre att människor har rätt utbildning så att man kan ta de arbeten som faktiskt finns istället för att riskkapitalet ska ta ut stora vinster på vår gemensamma välfärd.

Vi tror att alliansregeringen är väl medveten om kommunernas situation. Vi tror också att allianskollegorna i Kronobergs kommuner är det. Men uppenbarligen är man varken i Kronobergs kommuner eller från alliansregeringen beredd att ta något ansvar.

 

Monica Haider (S)

regionråd Kronoberg

 

Robert Olesen (S)

oppositionsråd Alvesta

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2012-03-28 10:54