Motioner från Kronoberg

Ljungby Sänkt arbetsgivaravgift för tillsvidareanställningar A103

Växjö Kollektivtrafik för framtiden B35

Växjö Kvotering till bolagsstyrelser C25

Ljungby Kvotering till bolagsstyrelser C26

Tingsryd "Kvotering till bolagsstyrelser” C27

Ljungby Inför facklig skolinformation i läroplanen F113

Uppvidinge Kunskap är makt - Rätten till utbildning F123

Växjö En helt avgiftsfri skola F80

Ljungby Ett rättvisare system för ögonvård H107

Växjö Tandvård - högkostnadsskydd H72

Partidistriktet Vinstmaximering på välfärdens bekostnad måste stoppas I139

Tingsryds "Välfärd fri från vinstintressen" I152

Växjö Förbjud vinstuttag i välfärden I36

Partidistriktet Motion om kommunalt veto vid friskoleetablering I55

Växjö Skapa en välfärd fri från vinstintressen I95

Ljungby Skapa en välfärd fri från vinstintressen I96

Älmhult Utred och förbättra pensionssystemet J106

Växjö Utred och förbättra pensionssystemet J107

Uppvidinge Underhållsstöd J121

Tingsryd Slopa karensdagen, inför ett karensavdrag J56

Växjö Inför en samtyckesbaserad våldtäktslagstiftning L14

Ljungby Inför en samtyckesbaserad våldtäktslagstiftning L15

Tingsryd Samtyckesbaserad våldtäktslagstiftning L29

Partidistriktet Riv upp FRA-lagen L51

Tingsryd "Vapenexport" M65

Ljungby Vi vill inte beväpna diktaturer M67

Växjö Tidsbegränsning av uppdrag N54

Ljungby Kollektivavtalskrav i offentlig upphandling ?

Markaryd "Statlig lokal kommunal närvaro" ?

Alvesta Medlemsavgiften ?

Sidan uppdaterades senast: 2013-03-31 15:42