Ombuden från Kronoberg

Joakim Pohlman

Joakim Pohlman, Markaryd, 43 år, reparatör/kommunalråd

Ansvar under kongressen:

 • Delegationsledare för Kronoberg
 • Klimat/miljö
 • Ökad trygghet – minskad brottslighet

Den stora frågan handlar om jobben och då hur vi får ungdomar i sysselsättning.

Vi behöver även få ett tydligt beslut gällande vinster i välfärden. Den viktigaste utmaningen för Socialdemokraterna är att få full sysselsättning. Det är grunden för att lösa många av våra problem idag. Det som överraskat mig är den stora mängden motioner. Det visar på ett parti som har många förslag på förändringar på det som brister i vårt samhälle idag.

Följ mig under veckan på Twitter och på min blogg

Charlotta Svanberg

Charlotta Svanberg, Växjö, 44 år, kommunalråd

Ansvar under kongressen:

 • Ekonomin växer
 • Alla barn har rätt till en trygg uppväxt

Jag kommer att driva min motion. Den handlar om att skapa en helt avgiftsfri skola. I övrigt koncentrerar jag mig på den ekonomiska politiken och på området om barns trygghet. Vi måste lyckas att förmedla att ALLA vinner på ett mer jämlikt samhälle och att därmed vinna väljarnas förtroende. Jag tycker att partistyrelsen har lyckats hitta en bra och överskådlig modell för att hantera alla motioner mm. Jag är stolt att tillhöra ett parti som tar politiken på allvar, och där man hanterar nästan 2000 motioner på en kongress. 

Jag finns på Twitter som @LottaSvanberg, på Facebook och kommer också försöka att blogga lite via partiets hemsida.

Henrietta Serrate

Henrietta Serrate, Växjö, 20 år, studerar statsvetenskap vid Linnéuniversitetet

Ansvar under kongressen:

 • Partiprogrammet
 • Ordning och reda i välfärden 

Jag kommer framförallt driva frågor om non-profit i välfärden, individualiserad föräldraförsäkring och var fjärde ung på partiets och bland övriga förtroendevalda. Socialdemokraterna måste fylla Framtidspartiet med ett innehåll där vi tar fram framtidens reformer. Ett samhälle i förändring kräver en politik i rörelse. Jag tycker det är roligt att SSU fått så positivt genomslaget för kravet på 90-dagarsgarantin för unga arbetslösa. Under kongressen kan man följa mig framförallt på Twitter, Instagram och Facebook för de som är vänner med mig där.

Emma Johansson

Emma Johansson, Ljungby, 24 år, lärarstudent, timvikarie i hemtjänsten

Ansvar under kongressen:

 • Utbildning – med kunskap växer Sverige
 • Internationellt – En rättvis värld 

Jag kommer särskilt att driva frågan om rätten för studenter utanför Europa att studera avgiftsfritt i Sverige. Så var det fram till för några år sedan. Vi måste bli ett tydligt regeringsalternativ rent ideologiskt och få upp de ideologiska frågorna på agendan. Jag är positivt överraskad till att partistyrelsen valt att ställa sig positiva till väldigt många nydanande motioner på utbildningsområdet.

Stefan Jönsson

Stefan Jönsson, Älmhult, 53 år, Svetsare på Invacare Rea AB i Diö

Ansvar under kongressen:

 • Fler jobb är grunden
 • Bra kommunikationer 

Två diskussioner jag kommer delta i är A-kassan och vinst i välfärden. Partiet måste ha som huvudfokus att återta makten, samt att reglera friskolereformen som är alldeles för slapp. Jag är lite förvånad över att man drar ner kongresstiden samtidigt som motioner och annat arbete ökar. Under veckan kan man följa mig på Facebook och de lokala tidningarna i Älmhult.

Anna Fransson

Anna Fransson, Växjö, 47 år, landstingsråd

Ansvar under kongressen:

 • Granskningsutskottet
 • En bra välfärd
 • Ordning och reda i välfärden

Jag vill att vi i våra politiska riktlinjer ska skriva in att vi vill satsa mer resurser på hälso- och sjukvården. Jag vill också att kongressen ska uttala att vi är emot vinster i välfärden. Den viktigaste utmaningen är att tydliggöra vår politik och våga stå för den. Vi ska inte luras in i nyliberala tankesätt för att locka borgerliga väljare.

Jag tycker att du ska följa kongressen via hemsidan socialdemokraterna.se samt på SVT24. 

Maria Carlsson

Maria Carlsson, Växjö, 37 år. lärare på lågstadiet

Ansvarsområden under kongressen:

 • Bostäder
 • Kultur 

Mina områden är bostäder, kultur och idrott samt demokratifrågor. Jag kommer nog inte driva en specifik fråga för jag tycker partistyrelsens utlåtande är bra. Däremot kommer jag nog yrka bifall till de motioner som handlar om att ROT-avdrag även ska gälla för flerfamiljshus. Partistyrelsen vil endast besvara motionerna. Viktigaste utmaningen för partiet i framtiden tror jag är att garantera en god välfärd för alla.

Jag har ju inte något att jämföra med eftersom detta är min första kongress där motioner ska behandlas. Jag är dock lite förvånad över att partistyrelsen inte är mer markerande när det gäller monarkifrågan och kungahuset. De hänvisar till partiprogrammet och anser att det inte är en prioriterad fråga just nu att lämna monakin. Jag är inte ledsen för det. Det finns några motioner som handlar om att könsneutralisera våra personnummer. En sådan fråga har jag aldrig tänkt på och det ska bli en intressant debatt tycker jag.

Under veckan kommer jag finnas på Facebook och där kommer jag uppdatera ofta med vad som händer, känslor mer mera. Detta ska bli såå roligt!

Ola Palmgren

Ola Palmgren, Växjö, 20 år, jobbar i butik

Ansvar under kongressen:

 • Organisationsförändringar
 • Sjukförsäkring

Frågor som ligger mig varmt om hjärtat är kampen för full sysselsättning, en grönare värld och att vi får en välfärd fri från vinster och vinstintresse. Skolor, sjukhus och omsorg ska inte bedrivas för att man vill tjäna pengar! Sen tycker jag också att organisatoriska frågor som införandet av ett medlemsmål för partiet och att listorna sätts efter principen var fjärde ung är viktiga. För att vinna valet handlar det nog både om att bygga upp en stark folkrörelse med många aktiva och engagerade, men också om att formulera ett tydligt alternativ och våga ta konflikter med den borgerliga regeringen. När vi väl har vunnit valet måste klyftorna minskas, arbetslösheten utrotas och klimatåtgärder vidtas! Jag är klart överraskad att det är så sjukt många motioner! Helt överväldigande, men väldigt roligt! Det tyder på en stark, idérik och engagerad samhällsförändrarrörelse. Det ska bli fantastiskt roligt att få behandla alla dem, så jag känner mig väldigt peppad!

Det lättaste är nog att följa mig på Twitter (@OPalmgren)