Region

Region Kronoberg ska bidra till ett livskraftigt län där människor vill leva och arbeta. Vi ska skapa ett samhälle som bygger på solidaritet, tillit och samarbete - där människors livskvalitet ökar utan att det skadar vår gemensamma miljö. Vi vill se ett samhälle där varje människa får möjlighet att bidra efter sin förmåga, där individen kan känna trygghet i att man i livets skiften får den hjälp man behöver, när man behöver den. Det är välfärd! Vår vision är att alla kan leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro

/ Anna Fransson, regionstyrelsens ordförande

   

Senaste nytt

Visa alla nyheter