Om Region Kronoberg

Den 1 januari 2015 bildades Region Kronoberg genom att Landstinget Kronoberg och Regionförbundet södra Småland växer samman. Det är ett folkvalt parlament i Kronoberg med 61 ledamöter som ersätter gamla landstingsfullmäktige och regionfullmäktige.

Den nya Region Kronoberg ansvarar för all sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i Kronoberg. Den har också ett visst samordnande ansvar för samarbetet mellan länets kommuner. 

regionkronoberg.se kan du läsa mer om hur arbetet med den nya regionen går. 

Socialdemokraternas politik för Region Kronoberg