Vår sjukvårdspolitik

Socialdemokraterna vill ha en rättvis sjukvård. Flera av våra förslag kan du läsa i vårt handlingsprogram för Framtidens Kronoberg.

 

1. God vård för alla - ett gemensamt ansvar 

I Kronobergs län ska alla medborgare ha rätt till bästa möjliga sjukvård. Vi ska betala tillsammans via skattsedeln och ställa krav på högsta kvalitet. Därför säger vi nej till privatiseringar på våra sjukhus och gräddfiler i vården. Socialdemokratins grundsyn är att behovet och etiken måste gå före ekonomiskt vinstintresse. Både Växjö och Ljungby lasarett ska vara akutsjukhus.


2. Patientkontrakt - ökat inflytande till patienterna 

Dagens vårdgaranti är otillräcklig.  Vi vill att sjukvården ska införa patientkontraktet som omfattar alla delar i hälso- och sjukvården: besök, undersökningar, röntgen, remisser. Cancerpatienter ska få behandling inom fyra veckor.


3. Jämlik och jämställd hälso- och sjukvård 

Vi vill minska skillnaderna i hälsa och vård. Skillnader i livslängd och sjuklighet mellan olika samhällsklasser är en av de viktigaste utmaningarna för sjukvården att lösa. En viktig del i detta arbete är att slå vakt om den fria barnsjukvården. Vi vill gå vidare och förlänga glasögonbidraget upp till och med 19 år.


4. Mer personal i vården

Hälso- och sjukvården kommer att behöva fler medarbetare. En god arbetsmiljö är en förutsättning för att vården ska vara en attraktiv arbetsplats. Vi vill höja grundbemanningen på vårdcentraler, inom psykiatrin och på våra sjukhus. Det är en förutsättning för att höja patientsäkerheten.