Distriktskongress 2016

Lördag den 19 mars 2016 hölls Kronobergs Socialdemokratiska Partidistrikts 94:e ordinarie distriktskongress i Alvesta Folkets Hus. 

Monica Haider, riksdagsledamot från Älmhult, fick nytt förtroende som ordförande för partidistriktet och kongressen gästades av justitie- och migrationsminister Morgan Johansson. Johansson lyfte bland annat partiets fokus på utvecklandet av den svenska modellen liksom de utmaningar Sverige stått inför gällande det stora flytingmottagandet under hösten och det ansvar som vi tillsammans tagit i denna fråga.

Tillsammans med Monica Haider delade Morgan Johansson ut Tage Erlanders hedersmedalj till sex medlemmar som samtliga företrätt Socialdemokraterna i mer än 30 år - Kenneth Henrysson och Ingemar Karlsson från Ljungby, Anne-Christine Niklasson från Alvesta samt Åke Eriksson, Göran Borg och Carl-Olof Bengtsson från Växjö. Efter medaljutdelningen framträdde Cajsa Regin, elev vid Musikskolan i Alvesta med sång och piano. 

Socialdemokraterna Kronoberg lämnade kongressen samlade och taggade inför det kommande politiska arbetet för den resterande delen av mandatperioden.

Handlingar inför distriktskongressen  

Uttalanden antagna av distriktskongressen 

Distriktskongressens presidium 2016 - ordförande Monica Widnemark och Pontus Samuelsson samt sekreterare Eva Kjellberg och Olof Björkmarker. Partidistriktets riksdagsledamöter Monica Haider och Tomas Eneroth kör quiz kring innehåll och satsningar i regeringens budget. Justitie- & migrationsminister Morgan Johansson framförde hälsningar från partistyrelsen och pratade om utmaningar och möjligheter Sverige står inför. Cajsa Regin, elev vid Musikskolan i Alvesta, framträdde med sång och piano. Göran Borg, Åke Eriksson och Carl-Olof Bengtsson, Växjö, Kenneth Henrysson och Ingemar Karlsson, Ljungby, och Anne-Christine Niklasson, Alvesta, mottog Tage Erlanders hedersmedalj 2016.

Sidan uppdaterades senast: 2016-03-16 09:26