Distriktskongressen 2015

Lördagen den 21 mars samlades Socialdemokraterna i Kronoberg i Hovmantorps Folkets Hus för sin 93:e distriktskongress. 130 ombud från länets alla kommuner diskuterade bland annat behovet av ett ökat bostadsbyggande, rätten till heltid och frågan om att säkra trygga jobb.

Monica Haider, riksdagsledamot från Älmhult, fick nytt förtroende som ordförande och flera medaljer delades ut. Evert Nilsson från Lessebo tilldelades Tage Erlanders Hedersmedalj, medan Elsa Jönsson, Lars-Erik Karlsson   och Rolf Johansson hedrades med varsin Brantingmedalj. Monica Haider tackade också Carina Adolfsson Elgestam för hennes 16 år som riksdagsledamot för Socialdemokraterna i Kronoberg.

Partistyrelsens gäst på distriktskongressen var gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic. Aida framförde en hälsning från partistyrelsen och berättade för deltagarna om arbetet med att massivt öka landets vuxenutbildnings-möjligheter. Hon reflekterade också kring socialdemokratin som den kraft som på allvar ser till människors kapacitet och förmåga att bidra till samhällets utveckling, oavsett bakgrund.
Evert Nilsson
Evert Nilsson, Lessebo
 Några korta utdrag ur Aidas tal följer här: 

-Partikamrater! Det känns bra att komma tillbaka till Kronoberg, det känns som att jag är här var och varannan vecka just nu. Det känns också bra att vara partistyrelsens gäst trots att jag inte sitter i partistyrelsen. Som en av ministrarna i den socialdemokratiskt ledda samarbetsregeringen är det en ära att få besöka er och att få lyssna på era diskussioner.

-För mig är socialdemokrati att lyckas. Jag ser det i Stefan Löfven som berättat om sin uppväxt som barnhemsbarn och som svetsare. Idag är han Sveriges statsminister. Det är inte i många länder det hade varit möjligt. Jag ser det i min egen historia. Min familj kom hit från det krigshärjade Bosnien tidigt nittiotal och vi blev välkomnade i Sverige. Idag är jag en av de nya ministrarna.

-Vi har stora utmaningar framför oss, och allt vad vi vill kan vi inte genomföra direkt. Som ni vet så gäller inte den budget som regeringen lade fram i höstas. Borgarna och Sverigedemokraterna ville något annat.

-Men, jag kan säga nu när jag är här i Kronoberg att det kommer en satsning på det så viktiga området yrkeshögskola och vuxenutbildning från vår samarbetsregering. Vi vet att det behövs och det är kunskap som bygger Sverige starkt.
 

Gymnasie- & Kunskapslyftsminister Aida Hadzialic
Gymnasie- & Kunskapslyftsminister Aida Hadzialic 

Vidare framförde Mariana Emanuelsson från Kronobergs ABF-distrikt och Henrietta Serrate, ordförande i SSU Kronoberg, hälsningar till kongressen och uppmuntrade till fortsatt nära samarbete. Henrietta påminde särskilt om att tillsammans fortsätta stå upp emot rasismen.

I samband med distriktskongressen uppmärksammades också Lessebo S-förening (tidigare arbetarekommunen) som i år fyller 100 år och Hovmantorpsrevyn framförde tre nummer från 2015 års upplaga av revyn.

Socialdemokraterna i Kronoberg avslutade kongressen med att anta tre uttalanden utifrån de diskussioner som förts: 

Trygga jobb
Tänk dig att inte kunna planera din tid eftersom du aldrig vet i förväg när du får jobba, att ha en osäker ekonomi där du inte vet hur mycket pengar du kommer få in på ditt konto den 25:e nästa månad eller att få sitta och vänta på ett sms eller telefonsamtal om att få komma in till jobbet. Framtiden är oviss och du går som en gäst på din egen arbetsplats. Detta har blivit vardag för allt fler anställda i Sverige, speciellt för många unga människor som arbetar på tillfälliga kontrakt, som deltids- eller timanställda. För oss socialdemokrater är sådan otrygghet oacceptabel.

Vi vill se krafttag för en arbetsmarknad med trygga jobb och goda arbetsvillkor genom ett ordentligt reformpaket. Vi vill garantera rätt till heltid inom den offentliga sektorn, verka för att allmän visstidsanställning ska tas bort ur Lagen om anställningsskydd och för att Lagen om uthyrning av arbetskraft förändras.

En tryggare arbetsmarknad gör att människor vågar planera sina liv, skaffa bostad och konsumera. Det ökar livskvalitén och får fler att känna framtidstro. På så sätt gynnar det de anställda, företagen och hela samhället. 

Rasism
Sverige förändras och hatet vädrar morgonluft. Rasismen, islamofobin och antisemitismen breder ut sig. Sverigedemokraterna växte i valen 2014 och de senaste åren har liknande högerextrema partier vunnit mark i Europa.

Sverigedemokraterna har också banat väg för andra högerextrema partier och därför är de delvis ansvariga för nazisterna som nu marscherar. Men ansvaret för att tysta deras marsch faller på oss. Vi som socialdemokrater och Sveriges största politiska folkrörelse har ett särskilt ansvar att organisera den antirasistiska kampen, att säga emot och ifrån oavsett hur rasismen yttrar sig och att verka för att undanröja den grogrund för rasism som arbetslöshet, ekonomisk ojämlikhet och social oro innebär.

Statliga investeringar i bostadsbyggande
Idag råder bostadsbrist i stora delar av Sverige. Det råder bostadsbrist i nästan hälften av landets kommuner och 85 procent uppger brist på hyresrätter specifikt. Svårigheten att få tag i en bostad skapar stora problem, både för människorna som drabbas och för samhället i stort.

Det är bra att regeringen och bostadsminister Mehmet Kaplan har aviserat att staten måste ta mer ansvar för bostadsbyggandet. Men det krävs mer än vackra ord för att lösa bostadskrisen. Socialdemokraterna i Kronoberg hoppas att regeringen följer upp de höga målen med konkreta reformer och statliga investeringar i ökat bostadsbyggande. 

 

Läs mer