Expeditionen

Vår expedition finns på Liedbergsgatan i centrala Växjö, i närheten av Stadsbiblioteket och Musikhuset.

Hitta hit: Kommer du gående går du in på hörnet närmast trafikljusen. Kommer du med buss gäller linje 1 och hållplatsen Spetsamossen. Kommer du med bil finns parkering jämte huset, p-tillstånd finns inne i lokalen.

Socialdemokraterna i Kronoberg
Liedbergsgatan 31, 352 32 VÄXJÖ

Telefon 0470-711 772
E-post kronoberg(a)socialdemokraterna.se

Olof Björkmarker ombudsman
070-241 22 21
olof.bjorkmarker(a)socialdemokraterna.se

Verksamhetsansvarig

 • Medlemsutveckling (medlemsregister)
 • Facklig-politisk samverkan
 • Internationella frågor
 • Kyrkopolitik
 • Partidistriktets styrelse och förtroendevalda
 • Stöd till arbetarekommuner och föreningar i Alvesta, Ljungby, Markaryd och Uppvdinge

  

Tomas Thornell ombudsman
070-241 92 22
tomas.thornell(a)socialdemokraterna.se

 • Mediekontakt
 • Studier
 • Opinion
 • Stöd till riksdagsledamöter
 • Politiskt stöd till förtroendevalda
 • Politiska nätverk
 • Ekonomihantering
 • Personaladministration
 • Stöd till arbetarekommuner och föreningar i Lessebo, Tingsryd, Växjö och Älmhult

 

Ola Gustafsson politisk sekreterare
070-275 73 33
ola.gustafsson(a)ltkronoberg.se

 • Mediekontakt för landstings och regionfrågor
 • Landstingsgruppen
 • Regiongruppen
 • Politisk stöd till förtroendevalda

 

Ali Kashefi valkretsassistent (placerad i Stockholm)
08-786 48 21
ali.kashefi(a)riksdagen.se

 • Stöd till riksdagsledamöterna
 • Underlag till rapporter
 • Faktasammanställning

 

Eva Kjellberg administratör (tjänstledig)


På expeditionen finns fler organisationer inom arbetarrörelsen, bland annat följande hyresgäster: