Expeditionen

Vår expedition finns på Liedbergsgatan i centrala Växjö, i närheten av Stadsbiblioteket och Musikhuset.

Hitta hit: Kommer du gående går du in på hörnet närmast trafikljusen. Kommer du med buss gäller linje 1 och hållplatsen Spetsamossen. Kommer du med bil finns parkering jämte huset, p-tillstånd finns inne i lokalen.

Socialdemokraterna i Kronoberg
Liedbergsgatan 31, 352 32 VÄXJÖ

Telefon 0470-711 772
E-post kronoberg(a)socialdemokraterna.se

Susanna Lif ombudsman
070-241 92 22
susanna.lif(a)socialdemokraterna.se

 

Jonas Ek ombudsman (anställd från april) 

 

Ola Gustafsson politisk sekreterare
070-275 73 33
ola.gustafsson(a)kronoberg.se

  • Mediekontakt för regionfrågor
  • Regiongruppen
  • Politisk stöd till förtroendevalda

 

Ali Kashefi valkretsassistent (placerad i Stockholm)
08-786 48 21
ali.kashefi(a)riksdagen.se

  • Stöd till riksdagsledamöterna
  • Underlag till rapporter
  • Faktasammanställning


På expeditionen finns fler organisationer inom arbetarrörelsen, bland annat följande hyresgäster: