Expeditionen

Vår expedition finns på Liedbergsgatan i centrala Växjö, i närheten av Stadsbiblioteket och Musikhuset.

Hitta hit: Kommer du gående går du in på hörnet närmast trafikljusen. Kommer du med buss gäller linje 1 och hållplatsen Spetsamossen. Kommer du med bil finns parkering jämte huset, p-tillstånd finns inne i lokalen.

Socialdemokraterna i Kronoberg
Liedbergsgatan 31, 352 32 VÄXJÖ

Telefon 0470-711 772
E-post kronoberg(a)socialdemokraterna.se 


Susanna Lif
 förste ombudsman
070-241 92 22
susanna.lif(a)socialdemokraterna.se


Jonas Ek ombudsman Föräldraledig t o m 31 augusti 2016
072-717 51 52
jonas.ek(a)socialdemokraterna.se


Ola Gustafsson
politisk sekreterare
070-984 46 94
ola.gustafsson(a)kronoberg.se

  • Mediekontakt för regionfrågor
  • Regiongruppen
  • Politisk stöd till förtroendevaldaPå expeditionen finns fler organisationer inom arbetarrörelsen, bland annat följande hyresgäster: