Höstens stora medlemsforum

PROGRAM OCH INFORMATION FÖR HÖSTENS STORA MEDLEMSFORUM DEN 14 SEPTEMBER I ALVESTA FOLKETS HUS
09.00 Kaffe
09.30 Välkommen samt De nya trälarna med Anna-Lena Norberg
11.00 Seminarier
12.00 Lunch 
13.00 Ett år och en dag till valet, Tomas Eneroth 
15.00 Kaffe och avslutning

 
SEMINARIER KLOCKAN 11.00-12.00

2 Örebromodellen (Thalia)
Bengt Wentzel, socialdemokrat och ABFare från Örebro om dörrknackning och kontakt med medborgare

5 Sjukvårdsrådslaget (C-salen)
Anna Fransson, landstingsråd. Om framtidens sjukvård i Kronoberg.

8 Framtidens arbetsmarknad i Kronoberg (Baren)
Diana Unander Nordle, Kompetens Kronoberg

9 Metod och politik för en socialdemokratisk skolpolitik (Caféet)
Martin Edberg från Socialdemokraternas Skolkommission i Växjö berättar om arbetet.

10 Jämställdhet i praktiken (B-salen)
Karin Hopstadius, jämställdhetsdirektör, Länsstyrelsen i Kronobergs län om hur jämställdhet blir en del av alla politiska beslut.

 

SEMINARIER KLOCKAN 13.50-14.50

1 Fler medlemmar i en växande folkrörelse (B-salen)
Ola Palmgren, facklig aktivist och mästervärvare från Växjö som är ordförande för SSU Växjö

3 Socialdemokratisk kriminalpolitik (Thalia)
Anne Karlsson, ledamot i Socialdemokraternas rättspolitiska arbetsgrupp och oppositionsråd i Ljungby

4 Märk ockupationen - internationellt projekt i Kronoberg (C-salen)
Olof Björkmarker, partidistriktet. Om  utbyte mellan Kronoberg och Palestina och om rättvis handel från det ockuperade Gaza.

7 Prova på: Argumentation och debatt (Caféet)
Tomas Thornell, ombudsman. Öva och debattera integrations- och arbetsmarknadsfrågor.

11 Kärnfamilj – regnbågsfamilj (Baren)
Hanna Haraldsen, om det pedagogiska arbetet i förskolan och egna erfarenheter från regnbågsfamiljer.

Hitta rätt

Om du står i entrén i Alvesta Folkets hus med hissen rakt fram ligger lokalerna så här:

↗    Thalia – runt hörnet  

↓   Baren – en trappa ner!

↑   B-salen och C-salen – högst upp

←   Caféet – här intill

 

Anna-Lena Norberg: De nya trälarna!

De nya trälarna handlar om en arbetsmarknad i förändring och ett systemskifte där människor arbetar under slavliknande förhållanden. Anna-Lena Norberg är journalist och har mångårig erfarenhet av bevakning av arbetsmarknaden. En arbetsmarknad som blir allt girigare.