Samtal om folkrörelsens roll

Före lunch kommer ett samtal om folkrörelsens roll i världen mellan Ida Viksveen Larsen och Stefan Svensson. De kommer bland annat prata om EU och om det bli ett solidariskt verktyg. Vilken är Nordens roll i klimatfrågan och hur solidariska är vi med världens arbetare? Vilka är kvinnors rättigheter i världen och vilket ansvar har vi? Det är några av frågorna.
 
Ida Viksveen Larsen arbetar för AUF (Norska SSU) och är också förtroendevald i Oslo kommun för Arbeiderpartiet.
Stefan Svensson, Stockholm, biträdande förbundssekreterare i ABF med ansvar för omvärld och kommunikation.
 
 
 
Sidan uppdaterades senast: 2009-10-14 10:02