Seminarier

Välj mellan våra nio seminarier.

Omgång 1 klockan 09.30 - seminarie 1-5

Omgång 2 klockan 10.30 - seminarie 1-3 samt 5-6

Omgång 3 klockan 13.30 - seminarie 7-8, seminarie 9 inställt!

 

1. Argument mot Sverigedemokraterna - klockan 09.30 samt 10.30
Andreas Schönström, Malmö föreläser om rasism och främlingsfientlighet, med tonvikt på argument mot Sverigedemokraterna. Andreas har en längre tid arbetat mot rasism och främlingsfientlighet i SAP,  Malmö. Är nu verksam som folkbildningssamordnare hos Riksbyggen och ordförande i ABF Malmö.
2. Filippinerna – himmel eller helvete? - klockan 09.30 samt 10.30
Kent Sundh, Göteborg, verksam inom Livsmedelsarbetareförbundet har varit med om att bygga upp, både fackföreningar, socialdemokratiskt  parti och folkbildningsorganisationen Learn på Filippinerna under många års projektarbete i samarbete med bl.a LO/TCO:s biståndsnämnd och Olof Palme Center.
3. Norden och globaliseringen - klockan 09.30 samt 10.30
Lars Wegendal är riksdagsledamot (S) från Älmhult och har i flera år arbetat med de nordiska frågorna. I sitt arbete har han stött på hur de nordiska länderna formas av globaliseringen och hur kulturen och klimatet förändras. Följ med på en resa i det nordiska arbetet i en global värld.
4. Den norska modellen - klockan 09.30
Ida Viksveen Larsen arbetar för AUF (Norska SSU) och är också förtroendevald i Oslo kommun för Arbeiderpartiet. Ida kommer att prata om hur Norge hanterar finanskrisen och hur man arbetar med ett stort och inflytelserikt främlingsfientligt parti som Fremskrittspartiet.
5. Fler medlemmar i vår rörelse - klockan 09.30 samt 10.30
Gunilla Johansson har flera års erfarenhet av föreningsarbete från Öland bakom sig. Hon har precis lämnat Färjestadens S-förening där hon i flera år varit drivande och fått att föreningen blomstra både genom aktiviteter och genom en dubblering av medlemsantalet. Gunilla berättar om detta och hur man med enkla medel kan få ökad aktivitet i sin förening.
6. ABF efter 2012! - klockan 10.30
Stefan Svensson, Stockholm, biträdande förbundssekreterare i ABF leder detta seminarium, som handlar om framtidens folkbildning. ABF har varit verksamt 100 år 2012. Vilka är de stora framtidsfrågorna för arbetarrörelsens studieförbund och dess många medlemsorganisationer?
7. Sälj hela skiten - klockan 13.30
Peter Gustavsson har en lång erfarenhet av aktivitet i arbetarrörelsens olika grenar med fokus på folkbildning. I sin bok Sälj hela skiten, eller hur privatiseringarna raserar den gemensamma välfärden, tar han oss på ett resa genom ett borgerligt Sverige. Seminariet tar sin utgångspunkt i boken och tar upp effekterna på välfärden av stora privatiseringar.
8. Jobben först!- klockan 13.30
Carina A Elgestam är riksdagsledamot (S) från Lenhovda och arbetar aktivt med jobbfrågan. I sitt arbete i riksdagens näringsutskott driver hon frågor om kvinnligt företagande och småföretagande på landsbygden. Hon kommer prata om S-partikongressens inriktning och nya beslut för fler jobb. Vad är det som gör att Socialdemokraterna sätter jobben först?

Seminariet inställt!

9. Föräldraförsäkring istället för vårdnadsbidrag - klockan 13.30
Frågan om föräldraförsäkringen är het. Ska den delas rakt av? Ska föräldrarna få bestämma själva? Är vårdnadsbidraget en kvinnofälla? Under seminariet diskuteras dessa frågor och inriktningen från den socialdemokratiska partikongressen.

 

Sidan uppdaterades senast: 2009-10-13 21:37