Kriskommissionens rapport

Den 15 februari 2011, överlämnade Kriskommissionen sin rapport till partistyrelsen.

Rapport - "Omstart för socialdemokratin"(pdf)

Kriskommissionens viktigaste förslag:

  • Arbete åt alla – för ekonomisk utveckling och goda villkor. Socialdemokraterna behöver skapa ett fördjupat och trovärdigt program för full sysselsättning.
  • Välfärden måste hålla hög kvalitet och ge människor trygghet. Skolan måste ge alla barn en lika bra start i livet.
  • Grön omställning. Klimatpolitiken är avgörande för framtiden och behöver utvecklas med ett mycket aktivt förhållningssätt.
  • Vår plats i världen. Socialdemokratin måste stärka sitt internationella arbete och kanalisera progressiva människors engagemang i ett brett folkrörelsearbete.
  • Utveckla demokratin. Socialdemokratin behöver tydligare formulera ett program för hur demokratin kan stärkas.

Den 8 oktober 2010 tillsatte Socialdemokraternas partistyrelse en kriskommission med uppdraget att utarbeta tydliga rekommendationer och förslag till åtgärder för partiets utveckling.

Kriskommissionens rapport innehåller fyra delar: en politisk analys, en organisatorisk analys, en idédebatt och omvärldsanalys, samt en faktabaserad valanalys.

Kriskommissionen har bestått av de bägge ordförandena Anna Johansson och Ardalan Shekarabi samt Kajsa Borgnäs, Morgan Johansson och Johan Persson.

Se SVT Forums inspelning av presentationen

Sidan uppdaterades senast: 2010-12-21 13:22