Nystart för partistudier

Partidistriktet kommer under året dels arbeta med studier för nya medlemmar och med att stötta arbetarekommuner och S-föreningar i respektive studieverksamhet. Carina Adolfsson Elgestam och Lisa Karlsson är ansvariga studieledare i distriktsstyrelsen och kommer att åka på turné i arbetarekommunerna för att prata studier.

Studier är tydligt kopplat till medlemsutvecklingen. Fler nya medlemmar in gör att man får ett underlag för studier. Bra studier gör att man har en verksamhet som nya medlemmar kan gå på. Deltagarna konstaterade att medlemsvärvning och studier måste genomföras samtidigt för att uppnå resultat.

 

Partidistriktets verksamhetsplan för studieområdet

Studieverksamheten är partidistriktets stora verksamhetsområde. För att underlätta studierna inom partidistriktet och arbetarekommunerna finns en central studieplan framtagen av partistyrelsen och ABF. En kartläggning av studiebehovet och läget i länet ska genomföras. ABF är den naturliga samarbetsparten gällande samtliga studier.

Partidistriktet ska årligen genomföra studier riktade mot nya medlemmar. Partidistriktet ska också genomföra fördjupande medlemsutbildning, studier riktade mot förtroendevalda i kommun och landsting samt funktionsutbildning med förtroendevalda inom partiet som målgrupp. Beroende på målgrupp bjuder partidistriktet in till studier, och i förekommande fall kan man kalla med obligatorisk närvaro.

Partidistriktet ska också arbeta med ledarutbildning för att säkra kompetensen hos ledande företrädare i länet. Det handlar om målgruppen kommunalråd, motsvarande och ordföranden i arbetarekommuner och vid behov andra personer. Utbildningarna ska vara utformade efter den enskildes behov och i samverkan med arbetarekommunerna och partistyrelsen. Partidistriktet avser samarbeta med partistyrelsen och andra parter vid större utbildningssatsningar likt 600 ledare.

Partidistriktet ska varje år genomföra Medlemsforum dit alla medlemmar är välkomna. På Medlemsforum blandas kunskapsinhämtning med politiska samtal och organisationsutveckling.

 

Målsättningar
 • Upprätta lathund för studier gällande arbetarekommuner och fullmäktigegrupper.
  • Genomförs 2011
 • Genomföra kartläggning av arbetarekommunernas studiebehov tillsammans med ABF.
  • Genomförs 2011
 • Genomföra utbildning för nya medlemmar.
  • Genomförs årligen
 • Fördjupande medlemsutbildning.
  • Genomförs fram till 2014.
 • Funktionsutbildning.
  • Genomförs fram till 2014.
 • Utbildning för förtroendevalda i kommun och landsting.
  • Genomförs fram till 2014.
 • Personligt utformad spetsutbildning.
  • Genomförs fram till 2014.
 • Spetsutbildning i samarbete med partistyrelsen och andra aktörer.
  • Genomförs fram till 2014.
 • Genomföra medlemsforum.
  • Genomförs årligen.
Sidan uppdaterades senast: 2011-05-19 15:07