Rådslag 2 pågår nu!

Rådslag 2 når alla medlemmar runt den 18 september genom ett stort utskick. Här på hemsidan hittar du alla rapporter och allt material kring rådslagen. Ta del av alla synpunkter som kommit in! Senast den 12 december ska synpunkterna vara inne till partistyrelsen.

Jobbrådslaget arbetar med frågor kring företagande och arbetsmarknad.

Kontaktperson: Monica Haider
070-555 48 76
monica.haider(a)almhult.se

Material och rapporter i jobbrådslaget

 

Välfärdsrådslaget behandlar alla de frågor som handlar om människors väl och ve. Det handlar om en bra skola med kunskap, en god omsorg om äldre och allas lika rätt till sjukvård.

Kontaktperson: Åsa Karlsson
070-223 48 37
asa.karlsson(a)kommun.vaxjo.se

Material och rapporter i välfärdsrådslaget

 

Klimat och miljörådslaget tar upp en av vår tids största frågor. Det handlar om hur vi i framtiden kan leva på vår jord och hur vi idag lever våra liv på ett mer hållbart sätt.

Kontaktperson: Lars Wegendal
070-343 96 87
lars.wegendal(a)riksdagen.se

Material och rapporter i klimatrådslaget

 

Rådslaget kring vår värld handlar om utrikespolitk och hur Sverige agerar i världen. Det handlar också om fattigdom, sjukdomar och säkerhetspolitik.

Kontaktperson: Carina A Elgestam
070-323 65 93
carina.a.elgestam(a)riksdagen.se

Material och rapporter i rådslaget vår värld

Sidan uppdaterades senast: 2007-08-27 08:56