Riksdagen

Tre socialdemorkater i Riksdagen är från Kronobergs län. Läs mer om dem på deras egna hemsidor, där du bland annat hittar debattartiklar, motioner och frågor från ledamöterna.

Tomas Eneroth
Tomas är vice ordförande i näringsutskottet och arbetar där bland annat med företagande, statligt ägande, energi och en rad andra frågor. Tomas bor i Växjö.

tomas.eneroth(a)riksdagen.se

Hemsida www.socialdemokraterna.se/tomaseneroth

 

Carina A Elgestam
Carina kommer från Lenhovda och är ledamtot i näringsutskottet och suppleant i EU-nämnden. Hon arbetar mycket med företagarfrågor och jämställdhetsfrågor.

Mob 070-323 65 93 | carina.a.elgestam(a)riksdagen.se

Hemsida www.socialdemokraterna.se/carinaadolfssonelgestam

 

Lars Wegendal
Lars sitter i kulturutskottet och i socialutskottet. Han bor i Älmhult och arbetar mycket med kulturfrågor men även med nordiska frågor genom Nordiska rådet.

Mob 070-343 96 87 | lars.wegendal(a)riksdagen.se

Hemsida www.socialdemokraterna.se/larswegendal

Sidan uppdaterades senast: 2007-04-11 10:37