Medlemsutbildning

Som medlem i Socialdemokraterna har du rätt till utbildning. Denna ger dig en grundläggande kunskap om partiet, politiken och samhället runt oss.

Det är extra viktigt med utbildning  som ny medlem då man ännu inte hunnit lära sig om organisationen genom att vara aktiv i den.

Den dagliga medlemsutbildningen sker hemma lokalt i arbetarekommunen. Under året kommer däremot partidistriktet att på länsnivå erbjuda nya medlemmar möjlighet att lära sig mer om partiet och rörelsen.

Det är en grundutbildning, partiettan och fortsättningen i partitvåan. Under 2008 kommer dessa utbildningar att genomföras tillsammans med Socialdemokraterna på Gotland.

Om du inte redan fått frågan om att gå en medlemsutbildning kontakta din arbetarekommun eller partidistriktet för att få veta mer.

Anmälan till partietta och partitvåa sker antingen till din arbetarekommun eller till partidistriktet.

Partietta

För dig som är väldigt ny i partiet och ännu inte hunnit vara med på så mycket verksamhet.

Arbetarrörelsens historia | Vi utgår från de sociala förhållanden ur vilka socialdemokratin och fackföreningsrörelsen växte fram.

Vår ideologi | En fördjupning av den demokratiska socialismen. Vi går igenom idéerna och begreppen

Så arbetar vi i föreningen | En fördjupad kunskap om verksamheten.

Kursen går den 17-18 / 5 på Gotland

Partitvåa

För dig som gått partiettan eller varit aktiv i partiet ett tag och känner att du vill utveckla dina kunskaper och ditt medlemskap.

Facklig-politisk samverkan, varför då? | Facklig-politisk är i grunden ett viktigt och ideologiskt vägval.

Våra systerorganisationer | Vad är arbetarrörelsen?

Från ord till handling | Hur vi omsätter ideologin i praktisk handling.

En jämförelse av ideologierna | Fördjupning inom ideologierna.

Kursen går den 15-16 / 10 i Kronoberg

Sidan uppdaterades senast: 2007-10-19 13:45