Politikerskolan

Politikerskolan sträcker sig över mandatperioden och riktar sig till medlemmar som ännu inte har förtroendeuppdrag.

Förra omgången av politikerskolan avslutades våren 2006 och flertalet av de som gick den har idag uppdrag i länets kommuner.

Tidsplanen för denna mandatperiods politikerskola börjar nu under hösten 2007 med en inventering av lämpliga personer. Sen startar skolan våren 2008 och avslutas precis innan valrörelsen 2010.

Viktigt att tänka på är att utse en ledare som är sammanhållande länk genom hela politikerskolan. Det får gärna vara någon med erfarenhet från förtroendeuppdrag som gör att personen också kan agera som bollplank.

Utbildningstillfällen
Under tiden som politikerskolan pågår är det rimligt att ha 10-15 tillfällen.  

Resa till Stockholm
Som en del i politikerskolan bör man planera in en resa till Stockholm där man dels besöker Riksdagen och kanske också partiet och LO eller något annan intressant plats.

Innehåll
Utbildningen bör fokusera på vad det innebär att ha ett politiskt förtroendeuppdrag.

Allt från mötesformalia till hur socialdemokratisk ideologi får genomslag i den kommunala beslutsprocessen bör vara med i utbildningen.

Samverkan
Politikerskolan kräver samarbete mellan lokala fackliga organisationer, arbetarekommunerna och ABF.

Sidan uppdaterades senast: 2007-10-19 13:46