Jobb och utbildning

För oss socialdemokrater kommer jobben först och är grunden för att kunna skapa en bra skola och sjukvård. 

 

Här är några av våra förslag : 

  • Vi vill möta hög arbetslöshet med aktiva åtgärder och investeringar som ger jobb och som förbereder de unga på jobben som kommer. 2020 ska Sverige ha EUs lägsta arbetslöshet.
  • Vi vill satsa på utbildning som ger jobb och öka kvaliteten i utbildningarna. Fler ska få möjlighet att läsa vidare och därför satsar vi på 16 000 nya utbildningsplatser på universiteten och yrkeshögskolorna.
  • Vi vill införa en 90-dagars garanti för unga. Inom 90 dagar ska en ung arbetslös ha jobb eller utbildning. Hjälp från Arbetsförmedlingen ska fås från första inskrivningsdagen.
  • Vi vill införa ett utbildningskontrakt för alla arbetslösa under 25 år som inte har fullgjort sin gymnasieutbildning. De ska garanteras insatser som leder till en gymnasieexamen, men ersättningar och stöd villkoras med att planen fullföljs. 
  • Vi vill satsa på 6 000 platser för utbildningar mot bristyrken samt 6 000 nya platser på yrkeshögskolan. Detta som ett steg att få ner rekryteringsgapet i Sverige. Idag finns det arbetsgivare som vill anställa som inte hittar personer med rätt kompetens. Enligt Svensk näringsliv så misslyckats vart femte rekryteringsförsök idag.
  • Vi ska konkurrera med hög kompetens och goda arbetsvillkor - inte med låga löner. Vi vill införa en begränsningsregel för rullande visstidsanställningar och lagstifta om rätt till heltid.
  • Vi vill införa den framgångsrika så kallade Nynäshamnsmodellen (sommarjobb till alla gymnasieungdomar) i alla Kronobergs kommuner. Kommuner och näringsliv ska samarbeta för att skaffa sommarjobb till skolungdomar.