Sjukvård och omsorg

Vi ser idag hur något håller på att gå sönder i vår sjukvård och omsorg. Personalen får jobba allt hårdare och behoven ökar. Vi har ett gemensamt ansvar att göra något. 

 

Några förslag för en bättre sjukvård och omsorg i Kronoberg: 

  • Vi tror att gemensamma satsningar på välfärden istället för skattesänkningar för de som redan har. Välfärden behöver fler som arbetar och som betalar skatt.
  • Vi vill inte ha några gräddfiler i vården. Vård och omsorg ska ges efter behov och inte plånbok. Privata försäkringar ska inte ge förtur på våra gemensamma sjukhus.
  • Gemensamma lösningar är framtidens modell och vi säger nej till ytterligare privatiseringar i välfärden. Våra sjukhus är inte till salu och vi är tydliga med att vi behöver samla sjukhusvården i länet för att uppnå bästa kvalitet. 
  • Personalen i sjukvården och omsorgen måste få mer tid med patienter och brukare. Socialdemokraterna är tydliga och satsar 40 miljoner (Höstbudgeten i Riksdagen) och fem miljoner (Budget 2014 i Landstinget) på personalförstärkningar av sjukvården i Kronoberg.
  • Låt proffsen vara proffs. Vi anser sjukvården inte ensidigt ska styras av ekonomiska system, detaljstyrning och ersättningsmodeller. Vi behöver en ny syn på professionen.
  • För att stärka personalen i Region Kronoberg vill vi att heltidsschema ska erbjudas till medarbetare som önskar detta. Rätt till heltid – deltid en möjlighet. Alla medarbetare ska ges möjlighet till kompetensutveckling varje år. För att locka ungdomar att söka sig till landstingets olika kompetensområden ska antalet sommarpraktikplatser ska öka.
  • Sjukvården och forskningen måste komma ytterligare närmre varandra. Landstinget bör få en ökad roll genom fler kliniska prövningar och mer forskningsanknuten verksamhet. Det krävs också ersättnings- och styrsystem i vården som premierar innehåll och kvalitet.