Skola och förskola

En satsning på skolan är en investering i framtiden. Därför är vi socialdemokrater beredda på att både tillskjuta mer resurser till skolan. Vi vil ha mindre klasser och låta lärarna göra det de är bäst på, undervisa. 

 

Våra förslag för en bättre skola i Kronoberg: 

  • Skolan är tillsammans med jobben vår viktigaste prioritering, därför har vi i vår budgetmotion lagt ett stort utrymme riktat till skolan. Vi lägger 4,5 miljarder för att förbättra skolan oh alla våra förslag är fullt finansierade.
  • Tidiga insatser för barn ger bäst effekt. För att varje barn ska få stöd krävs det att stora klasser blir mindre. Vi vill skapa mindre klasser, med upp till fem barn färre per klass, under de första åren i skolan. Det är bra både för elever som behöver extra stimulans, men också för de som behöver extra stöd. 
  • Vi gör en extra satsning på speciallärare och specialpedagoger. Vi vill även utöka antalet förskolelärare för att få ner förskolegrupperna. Därför utökar vi med 1000 platser per år på förskollärarutbildningen. Det här innebär 71 nya utbildningsplatser till förskolelärare per år till Linneuniversitetet. Högskoleverkets prognos säger att det kommer att saknas 20 000 förskoler lärare år 2030 om vi inte ökar utbildningsplatserna.
  • Elever ska ha rätt att välja skola, skolor ska aldrig få välja elever. Det ska vara ordning och reda i skolan. Man ska inte behöva oroa sig för att skolor ska gå i konkurs. Stat och kommun måste kunna stoppa överetableringen av skolor. Alla skolor ska följa lagen.
  • Gymnasieskolan ska vara obligatorisk och högskoleförberedande. Alla unga under 25 år ska ha klarat examen.
  • Läxläsning ska göras möjligt till alla barn inom ramen för skolan. Det ska inte bara vara priviligierade barn vars föräldrar har råd att köpa privat läxhjälp.
  • Höj lärarnas status och låt lärarna få vara lärare. Den administrativa bördan måste minskas och vi investerar därför en miljard riktat till lärarna. Lönerna måste höjas och låt proffsen vara proffs.