Rödgrönt bra för Kronoberg

Sverige behöver en ny färdriktning. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet har en gemensam färdriktning. Det är en resa mot ett bättre Sverige, ett Möjligheternas land, med satsningar på välfärd, jobb och klimat.

Efter tre år med en regering som konsekvent gynnat de som tjänar bra och storstadsområdena, kommer nu en politik som gynnar glesbygd och vanligt folk.

Den rödgröna budgeten ger mycket till många, de som inte gynnas är den rikaste tiondelen, enligt beräkningar från Riksdagens utredningstjänst RUT. Rödgrön politik handlar om en rättvis fördelning och det handlar om den rikaste tiondelen får stå för kostnaderna.

Mer om det rödgröna samarbetet hittar du på rödgrön.se.

Rödgrön sjukvård i Kronoberg

I Landstinget Kronoberg kommer det bli snabbare och mer rättvis vård med de rödgröna i ledningen. Trygghet och tillit är viktiga delar för ett väl fungerande samhälle. Alla ska ha tillgång till bästa möjliga hälso- och sjukvård. För att kunna erbjuda detta ska vi betala för vården tillsammans och arbeta på ett smartare sätt.

Läs mer om den rödgröna sjukvården

Ett rödgrönt Sverige

Se programmet som sänts i Öppna Kanalen Växjö om det rödgröna samarbetet. Deltar gör personer från alla tre partierna.

 


 

 

 

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2010-08-09 15:33