Vilket Kronoberg vill du ha?

Den rödgröna regeringsplattformen handlar om 12 miljarder mer till välfärd genom skattehöjning och omprioritering i statens utgifter. Reformutrymmet är detsamma som för regeringen. Huvudkonflikten handlar om fortsatt stora skattesänkningar eller en utvecklad välfärd med kvalitet. Valet handlar om ett vägval mellan två samhällsmodeller.  

Våra förslag handlar om en utvecklad välfärd och ett tryggare Sverige.

Hela plattformen som PDF hittar du här!

 

Trygga Jobb

Vi vill ha en stärkt arbetsrätt. Vi är beredda att lagstifta inom en rad centrala områden om inte arbetsmarknadens parter hittar en lösning. Det handlar bland annat om rätten till heltid, långvariga visstidsanställningar och om bemanningsföretag som ett sätt att undgå LAS.

 

Barn

Vi föreslår ett program för bättre kvalitet i förskolan. Samtidigt föreslår vi rejält sänkta avgifter i förskolan genom sänkta maxtaxor. Det handlar om att förbättra barnfamiljernas ekonomi och på så sätt minska barnfattigdomen.

 Antal barn i Kronobergs län som berörs av sänkt maxtaxa i förskolan.

Alvesta

918

Lessebo

403

Ljungby

1278

Markaryd

351

Tingsryd

449

Uppvidinge

369

Växjö

4138

Älmhult

734

Det handlar också om barngrupperna. Det ska vara max 5 barn per personal i förskolan och rätten idag att ha 15 timmar när föräldrarna är arbetslösa eller föräldralediga ökas till 30 timmar.

 

Unga

Först och främst ska aktivitetsförbudet på Arbetsförmedlingen bort. En ung arbetslös kommer i ett rödgrönt Kronoberg inte att behöva vänta 100 dagar på hjälp.

De rödgröna föreslår också ett stort ungdomslyft där målet är att alla ska få en gymnasieexamen före 25. För Kronobergs län handlar det om över 800 nya platser inom olika typer av utbildning och praktikplatser.

För de 11 502 studenter som är inskrivna vid Linnéuniversitetet i Växjö handlar det om fler lärarledda timmar och mer praktik i högskolan. Vi föreslår höjda studiemedel (600 kronor varav 400 är bidraget) samt stärkt stöd till studenter med barn.

1574 arbetslösa ungdomar i Kronoberg varav 1085 i aktivitet. Alla dessa får en möjlighet med ett ungdomsavdrag med en slopad arbetsgivaravgift för en ung arbetslös ska också gälla för praktik och trainee och inte bara för anställning.

Vi föreslår också en tandvårdsgaranti med gratis tandvård upp till 24 år.

 

Äldre

Vi är tydliga med att helt slopa skatteklyfta mellan pension och lön under mandatperioden. Det är inte bara en plånboksfråga utan också en moralisk fråga.

Några ytterligare punkter handlar om fria timmar i hemtjänsten, parboendegaranti och en bättre tandvård men också mer utbildning för personal i omsorg och sjukvård.

Hemtjänsten ska dessutom få en maxtaxa där varje timme får kosta max 100 kronor.

 

Sidan uppdaterades senast: 2010-09-01 22:15