Fyra viktiga vägval

Vi socialdemokrater väljer fler jobb och bättre välfärd före stora skattesänkningar. Vårt mål är att Sverige ska vara ett möjligheternas land för alla, där var och en – oavsett bakgrund – får chansen att förverkliga sina drömmar.

I fyra år har de som tjänar mest gynnats när skatterna har sänkts på lånade pengar. Samtidigt har ca 25 000 jobb försvunnit i skola, vård och omsorg och arbetslösheten har vuxit.

Valet den 19 september blir ett avgörande vägval. Ska vi ha fyra år till med skattesänkningar för de mest välbeställda eller ska vi ha ett Sverige där vi använder resurserna till att investera i bättre förskola, sjukvård, och fler lärare i skolan?

Fler jobb och en stark ekonomi

Sverige ska vara ett konkurrenskraftigt land i full sysselsättning. Vi socialdemokrater vill skapa villkor för exportindustrin, tjänstesektorn, småföretagen och välfärden att utvecklas starkt och anställa fler. Vi vill investera i 100 000 nya jobb, praktik- och utbildningsplatser de närmaste åren. Med fler jobb så växer landets ekonomi. Vi ska tillbaka till överskott i de offentliga finanserna.

Socialdemokraterna väljer fler jobb före fortsatt stora skattesänkningar:

 • Rivstart för jobb åt unga. Sverige har en ungdomsarbetslöshet bland Europas högsta. 207 000 unga vill inget hellre än att få rycka in. Därför slopar vi arbetsgivaravgiften för den som anställer en ung utan jobb. Vi avskaffar också aktivitetsförbudet för arbetslösa unga. Aktivitet ska gälla från första dagen i arbetslöshet.
 • Framtidstro i företagen. Vi vill ta vara på svenska framgångar och stimulera nya. Vi vill genomföra innovationsprogram i samverkan mellan näringsliv och parter. Vi vill också införa riskkapital- och forskningsavdrag för att underlätta för tillväxtföretag, samt sänka arbetsgivaravgiften för småföretag. Vi gör det också möjligt för egenföretagare att själva välja karenstid i sjukförsäkringen.
 • Ordning och reda på arbetsmarknaden. Målet är fler trygga jobb och fler fasta anställningar. Heltid ska vara en rättighet och deltid en möjlighet. Vi vill riva upp regeringens Lavallag, så att svenska kollektivavtal ska kunna tillämpas fullt ut även på utländska företag som verkar i Sverige. Vi vill förbättra arbetslöshetsförsäkringen – avgiften sänks till cirka 80 kronor i månaden, ersättningsnivån och taket höjs. Fler ska få ut 80 procent av sin lön vid arbetslöshet.

Mer utbildning

Sverige ska konkurrera med kompetens, inte med låga löner. Vi vill skapa fler möjligheter att satsa framåt, utbilda sig, forska eller göra karriär – inte färre. Ju fler som får chansen, desto bättre går det för Sverige. Utbildning är nyckeln till framtidens jobb och konkurrenskraft, men också till människors frihet att forma sina liv efter eget huvud.

Socialdemokraterna väljer mer utbildning före fortsatt stora skattesänkningar:

 • Fler möjligheter till högre utbildning. Vi vill bygga ut och höja kvaliteten i högskolan, och förbättra studenternas villkor med höjda studiemedel. Vårt mål är att hälften av varje årskull ska ha påbörjat högre studier innan de fyller 25 år. Vi vill skapa 44 000 fler platser inom vuxenutbildning, folkhögskola, högskola, yrkeshögskola och yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning.
 • Skolans resultat ska bli bättre. Vi vill öka lärartätheten till 9 lärare per 100 elever. Det motsvarar omkring 6 000 fler lärare. Då blir det också möjligt att nå en högre kvalitet på undervisningen och att göra de särskilda insatser som krävs för att förbättra svenska skolresultat. Vi vill att skolan ska ge skriftliga omdömen från årskurs ett och betyg från årskurs sju. Vårt mål är att Sverige ska ligga bland topp 10 i OECD:s Pisa-undersökning inom ämnena matematik, läsförståelse och naturvetenskap 2015.
 • En modern förskola. Vi vill ha en modern förskola av hög kvalitet för alla barn – inte ett konservativt vårdnadsbidrag som stänger barn ute. Vårt mål är max fem barn per personal och sänkt maxtaxa. Vi föreslår en kvalitetssatsning för att åstadkomma mindre barngrupper och för att vidareutbilda förskolepersonal i ett kompetenslyft. Vi vill stimulera kommunerna att erbjuda mer barnomsorg på obekväm arbetstid. 

Bättre sjukvård och skola

Vi vill att alla barn ska få den bästa undervisningen i skolan. Vi vill att alla som bor i Sverige ska få del av sjukvård av högsta kvalitet, som finns där när man behöver den och som man får del av efter behov. Vi vill investera för ett rikare liv för våra äldre, och ta bort den orättvisa pensionärsskatten.

Socialdemokraterna väljer bättre skola och sjukvård före fortsatt stora skattesänkningar:

 • Mer personal i vård och skola. Vi vill investera för fler anställda i förskolan, mer lärare och vårdpersonal så att kvaliteten och tillgängligheten kan öka. Vi satsar minst 12 miljarder kronor mer än regeringen på fler jobb i skola, sjukvård och omsorg.
 • Högre livskvalitet för Sveriges äldre. Pension är inget bidrag. Vi kommer att avskaffa den orättvisa pensionärsskatten under nästa mandatperiod. Äldre ska ha rätt till fria hemtjänsttimmar utan att det krävs någon biståndsbedömning och de ska själva fritt förfoga över timmarna. Äldre par ska inte behöva flytta isär när någon av dem behöver särskilt boende. Vi vill också införa ett maxtak på 100 kronor för timavgiften i hemtjänsten.
 • Vård ska ges efter behov, inte plånbok. Vårdvalet ersätts med ett Hälsoval. Alla patienter ska kunna välja vårdcentral – men vårdbolagen ska inte kunna välja patienter. Universitets- och regionsjukhusen ska inte säljas ut. Tillgängligheten i sjukvården ska förbättras genom till exempel fler hemläkarbilar för barn och äldre, fler närakuter och fler kvällsöppna vårdcentraler. Vi vill förbättra tandvården för unga, genom att förlänga dagens avgiftsfria tandvård från 19 till och med 24 år och genomföra en satsning på förbättrad tandvård för äldre.

Minska klyftorna

Vi vill leva i ett välfärdsland där vi delar på risker och möjligheter för att vi alla tjänar på det. Orättvisor löser inga problem. Jämlika samhällen är bättre samhällen att leva i för alla.

Socialdemokraterna väljer sammanhållning istället för ett kallare Sverige:

 • Anständiga trygghetsförsäkringar. Vi vill höja taken i försäkringarna så att de allra flesta får ett verkligt inkomstskydd när det oväntade händer. Vi vill skapa en förutsägbar, modern och mänsklig sjukförsäkring. Fler ska få verklig inkomsttrygghet och stelbenta tidsgränser ska ersättas med individuell bedömning. Vi fortsätter arbetet för ett jämställt uttag av föräldraförsäkringen.
 • Minska klyftorna. Just nu håller de allt större klyftorna på att förändra Sverige. Regeringens åtgärder har gett den procent som har det bäst ställt lika mycket i skattesänkningar som en fjärdedel av hela svenska folket har fått tillsammans. Vi vill avskaffa förvärvsavdraget för miljonärer. De behöver inget avdrag för att jobba. Vi vill höja underhållsstödet och bostadsbidraget till ensamstående föräldrar och taket i den tillfälliga föräldrapenningen.
Sidan uppdaterades senast: 2010-07-29 22:10
Taggar: