Framtidens Kronoberg 2015-2018

Vi socialdemokrater vill se ett livskraftigt län där människor vill leva och arbeta. Vi vill se ett samhälle som bygger på solidaritet, tillit och samarbete - där människors livskvalitet ökar utan att det skadar vår gemensamma miljö. 

Vi vill se ett samhälle där varje människa får möjlighet att bidra efter sin förmåga, där individen kan känna trygghet i att man i livets skiften får den hjälp man behöver, när man behöver den. Det är välfärd! Vår vision är att alla kan leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. 

För att utveckla en riktigt bra välfärd krävs en politik för att skapa fler jobb. Det kräver investeringar i skola och utbildning och det kräver fungerande hälso- och sjukvård. Kronoberg är ett exportlän och behöver en mer aktiv näringspolitik för att kunna öka exporten och därigenom gå mot full sysselsättning – vilket krävs för att trygga välfärden. 

 

1. God vård för alla - ett gemensamt ansvar 

I Kronobergs län ska alla medborgare ha rätt till bästa möjliga sjukvård. Vi ska betala tillsammans via skattsedeln och ställa krav på högsta kvalitet. Därför säger vi nej till privatiseringar på våra sjukhus och gräddfiler i vården. Socialdemokratins grundsyn är att behovet och etiken måste gå före ekonomiskt vinstintresse. Både Växjö och Ljungby lasarett ska vara akutsjukhus.


2. Patientkontrakt - ökat inflytande till patienterna 

Dagens vårdgaranti är otillräcklig.  Vi vill att sjukvården ska införa patientkontraktet som omfattar alla delar i hälso- och sjukvården: besök, undersökningar, röntgen, remisser. Cancerpatienter ska få behandling inom fyra veckor.


3. Jämlik och jämställd hälso- och sjukvård 

Vi vill minska skillnaderna i hälsa och vård. Skillnader i livslängd och sjuklighet mellan olika samhällsklasser är en av de viktigaste utmaningarna för sjukvården att lösa. En viktig del i detta arbete är att slå vakt om den fria barnsjukvården. Vi vill gå vidare och förlänga glasögonbidraget upp till och med 19 år.


4. Mer personal i vården

Hälso- och sjukvården kommer att behöva fler medarbetare. En god arbetsmiljö är en förutsättning för att vården ska vara en attraktiv arbetsplats. Vi vill höja grundbemanningen på vårdcentraler, inom psykiatrin och på våra sjukhus. Det är en förutsättning för att höja patientsäkerheten.  


5. Entreprenörskap och innovationskraft

För att utveckla näringslivet måste vi ta tillvara den entreprenörsanda och innovationskraft som regionen är känd för. Vi vill ha en ökad samverkan mellan universitet, näringsliv, fackföreningsrörelse och offentlig sektor. Därför vill vi satsa på innovativa miljöer där forskning, näringsliv och entreprenörskap möts.  Fler och nya jobb bygger Region Kronoberg och våra medborgare starkare.


6. Fler utbildningsplatser i Kronoberg

För att möta globala utmaningar och vara en konkurrenskraftig region föreslår vi fler utbildningsplatser inom yrkeshögskolorna i Kronoberg, Linnéuniversitetet och Centrum för Informationslogistik i Ljungby. Utbildningsnivån i länet ska höjas genom ett nytt kunskapslyft, det innebär att alla ska ha möjlighet till ett livslångt lärande. Kronoberg ska bli Europas grönaste region och då föreslår vi utbildningar inom miljöteknik.  


7. Satsa på infrastruktur för fler jobb

Kronobergs län är en del av en större region och man ska kunna bo och leva på olika ställen i och utanför länet. Genom att satsa på bättre tryggare vägar, ökad kapacitet på järnvägen och på resor med buss och tåg som går att lita på så blir vår arbetsmarknad större och det blir enklare att resa i vår region. Vi lovar större och snabbare satsningar på Kronobergs infrastruktur och kollektivtrafik.