Möjligheternas Kronoberg skapar vi tillsammans

Regionalpolitiskt handlingsprogram 2010-2014 

Hela programmet som PDF

1. Det ska vara ett tryggt och hållbart liv i Kronoberg!

1. Kronoberg ska bli Europas grönaste region med en hållbar framtid för kommande generationer.

2. Det behövs en mer närvarande och lokal polis för att skapa trygghet i hela regionen.

3. Genom samverkan ska Kronobergs län bli ledande i bekämpandet av våld i nära relationer.

 

2. Det ska vara enkelt för invånarna att resa i och till Kronoberg!

1. Kronoberg ska ha en fossilbränslefri kollektivtrafik 2020.

2. Kollektivtrafiken behöver mer resurser och samlas under en offentlig aktör för att öka resandet.

3. Genom satsningar på infrastruktur ska det bli enklare att resa i Kronoberg:

-    E4 måste bli motorväg hela sträckan.

-    Väg 23, 27 och 120 måste göras säkrare.

-    Förbättring av Södra Stambanan i närtid.

-    Genomförande av Europakorridoren på sikt.

 

3. Det ska vara ett hållbart företagande med justa villkor i Kronoberg!

1. Kronoberg ska bli den region där kvinnors företagande ökas mest.

2. Det ska finnas välfungerande el, bredband och telefoni i hela Kronoberg.

3. Träbyggande ska premieras i det skogsrika Kronoberg.

4. Småföretagare ska gynnas när de nyanställer.

 

4. Det ska bli fler som upplever de genuina miljöerna och näringarna i Kronoberg!

1. Kronoberg ska bli en plats där människors längtan efter upplevelser blir verklighet.

2. Storheter som Linné, Ljungberg och Kamprad, glasriket och naturen ska lyftas fram.

3. Småland som varumärke och en ökad tillgänglighet ska ge ökade möjligheter att turista i Kronoberg. 

 

5. Det ska finnas ett livslångt lärande för alla invånare i Kronoberg !

1. Kronoberg ska ha yrkeshögskolor och gymnasier med en miljödriven näringslivskoppling.

2. Det nya Linnéuniversitetet ska vara en naturlig samarbetspartner för regionens företag.

3. Genom ett nytt professorsprogram ska Kronoberg sättas på miljöforskningskartan.

 

6. Det ska vara det kreativa som kännetecknar invånarna i Kronoberg!

1. Kronoberg ska vara platsen där man som nyanländ välkomnas och får jobb, inte minst tack vare sina språkkunskaper. 

2. Folkbildningen ska få ökat ekonomiskt stöd och tillgång till bra och digitaliserade samlingslokaler nära medborgarna.

3. Genom ökade möjligheter att läsa estetiska ämnen skapas en mer kreativ region.

 

7. Det ska vara trygghet genom hela livet för invånarna i Kronoberg!

1. Kronoberg ska bli den region som är mest framgångsrik på att ta tillvara på sina invånares kompetens och vilja genom matchning och validering.

2. Kommunerna, regionen och staten måste samverka mer för att ge medborgarna bästa möjliga service och trygghet.

3. Det behövs särskilda satsningar för att bredda näringslivet i Kronoberg, och skapa en mindre sårbar region.

Sidan uppdaterades senast: 2012-05-11 13:47