ABF Restad gård

Besök 5 oktober där vi togs emot av Helena Löhman och Adnan Ahmad för att få veta lite mer om deras verksamhet på asylmottagningen på Restad gård i Vänersborg.
SSU Vänersborg Nils Dahlgren,  riksdagsmannen Jörgen Hellman och Bosse Dahlberg byggnadsnämndens ordförande Vänersborg, alla herrarna från Socialdemokraterna, var de som ville veta mer.

Entré ABF Restad Gård
En verksamhet som är svårfinansierad, då flertalet asylboende inte ännu har fått ett svenskt personnummer, vilket behövs för ABF när de söker studie/verksamhetsbidrag, det är ABF 4-bodal som finansierar.

Helena, inledde rundvandringen med att berätta om att de blandar i alla cirklar och att det inte delas in i speciella grupper. Deltagarna får komma i den ordning vartefter man anmäler sig.
När det gäller språkkunskaper sa hon, att speciellt syrianerna är duktiga på engelska.
De har haft sexhundra unika deltagare i svenska cirklar från det att de startade våren 2015 och de cirklarna är de enda de får betalt för, från Migrationsverket.

Övrig studiecirkelsverksamhet, målning, systuga, cykelverkstad och café får ABF själva finansiera.

I det mest tysta rummet har man flera musikinstrument och efter ett inbrott hade det mesta stulits eller slagits sönder, nu finns där, ett flertal instrument. En asyl sökande kille som inte mådde så bra, får ro i själen av att få spela musik, berättade Helena.
ABF Musikrum Restad Gård
Huset som är ett stenhus med högt i tak från början av nittonhundratalet, ger besvärande höga ljudnivåer. Helena har tagit ett samtal med kommunens fastighetschef för att efterhöra att kunna få överta ljudabsorbenterna när Café Mic på Kungsgatan rivs.

Det verksamheten efterfrågar är läroböcker, vilket är dyrt och vårt största bekymmer, så idag är det kopiering som gäller säger Helena.

När vi kommer in i ett rum där en grupp läser svenska berättar en av deltagarna, Abbas, att det svåraste är de svenska bokstäverna Å, Ä och Ö och att svenska alfabetet inte stämmer överrens med det som finns i hans modersmål.
ABF studiecirkel svenska
Här har vi femton olika grupper som läser svenska en del blandade och en del bara män eller kvinnor. Deltagarna har svårast för att särskilja begreppen hon och han, berättar cirkelledaren Bertil Isaksson.
Fatime, en av deltagarna, agerar svenska grammatiklärare och stöttar Bertil med översättning till arabiska då det behövs.
Gruppen har mycket olika förutsättningar, då någon precis börjat, någon annan kan tala svenska så gott det går efter några få studiemånader.

En av deltagarna, Mahmed säger spontant, -jag känner mig som hemma här på ABF.
ABF Restad Gård studiecirkelmedlem
Samtidigt oroar sig han över att det inte går att få bostad fast han varit här i sex månader och har uppehållstillstånd, säger han, på sin helt förståeliga svenska.
I och med detta kan han inte bli inskriven på Arbetsförmedlingen, inget jobb - ingen lägenhet, vilket han synliggör med sin variant av ekorrhjulet, fast beskriven med råttor.
EkorrhjulSå nu funderar han på att låna pengar av en kompis,  för att köpa sig en lägenhet. Allt han vill är att börja jobba.

Jörgen Hellman berättade att i den kommande budgeten från januari 2016 kommer mer pengar för att korta tiderna och för att validera yrken snabbare, oavsett om man är som han uttryckte det är snickare, maskinoperatör eller dataprogrammerare.

Här flikade Helena in, att de läkare som ankommit till Restad gård, för dem har redan skapats en speciell grupp för att snabbare få dem i arbete.

Helenas övertygelse är att svenska cirklarna hos ABF kortar de asylsökandes SFI (Svenska För Invandrare), det stora problemet är att det inte finns bostäder.
Adnan förklarar att många som kommer tror att de kan börja jobba direkt.

ABF på Restad Gård har ett unikt samarbete, berättar Helena, med Vänersborgs kommun via Socialnämndens Arbetsmarknadsavdelning (AMA), det går ut på att man kan ringa AMA och nästan på timmen få någon person från dem som behöver arbetsträning via nystartsjobb till ABFs verksamhet exempelvis café och cykelverkstad.

Helena, senaste tre månaderna har vi haft 480 personer i svenska cirklarna, jag går med glädje till jobbet varje dag avslutar Helena vår rundtur med.

Därefter går vi en sväng med Adnan Ahmad, som har en bakgrund som tandläkarstudent och flydde mitt uppe i sin utbildning, och har cirka två år kvar innan han är färdigutbildad.
Adnan Ahmad 

Adnan berättar att de dessvärre i ABF-huset haft några inbrott exempelvis det tidigare beskrivna musikrummet, man har stulet datorer och verktyg, samt gjort förstörelse.
Adnan är inte så glad över polisen, då han fått uppfattningen att de inte delar fastighetsägarens uppfattning om att det är viktigt att få tag i tjuvarna.
Bland de boende finns ett tänk om att de skyldiga till förstörelse och stölder är personer som fått avslag på sin asylansökan, vilket som han uttrycker det kan skapa motsättningar, vilket inte är bra.

Vi tittar in hos de boende som i de olika huskropparna, har gemensamma kök, bad/dusch och tvätt-utrymmen.  
I en byggnad har ett mindre rum ställts i ordning med trasmattor på golvet för att kunna användas för människor med muslimskt trosbekännande.

De flesta bor två och två i rummen, berättar avslutningsvis Adnan, några tre och fyra, totalt är det ettusenfyrahundra som bor på asylboendet, som räknas som Sveriges största.

Just denna kväll tar ABF med de boende som så önskar, till en dans och musikupplevelse på Vänersborgs teater, kallad "Tango på en soptipp", som enligt de asylboende som sett den, får positivt omdöme.
ABF buss Restad gård  

Här kan du läsa om den föreställningen. 

 

Leif Höglund Text och foto