Bucht i Brålanda

Första stoppet på Jordbruksminister Sven-Erik Bucht Brålanda besök i Dalsland blev hos Lars-Erik och Marianne Karlsson på deras avels och mjölkgård Bäcken.
Familjen Karlsson Bäcken, Brålanda
En gård han besökte tillsammans med Marie Dahlin S-kommunalråd och Bo Carlsson C-kommunalråd samt Hushållningssällskapets ordförande Robert Svensson med VD Monika Andersson, med var också förre mjölkbonden Christer Emanuelsson.
Bäcken, en gård mitt på den bördiga Dalboslätten som varit i familjens ägo sedan 1935, här föder man upp svensk röd och vit boskap, SRB, även kallad svensk rödbrokig boskap, är tillsammans med svensk låglandsboskap den vanligaste mjölkkorasen i Sverige.

Här har man även fött upp tjurar som avelsmaterial sedan 1970-talet, och det materialet har man sedan exporterat till bland annat Australien, Nya Zeeland och USA, genom åren har deras tjurar på gården vunnit många priser, likväl som Lars-Eriks och Mariannes mjölkleveranser.
Familjen Karlsson ko och tjur-premieringar
Lars-Erik säger att Nuntorpsskolan betytt mycket för dem för att få utbildat folk.
Han berättade vidare om initiativet, Närmjölkat, från Torpa Hemköp i Vänersborg.
Tre butiker i Vänersborg plussar på en krona på varje liter mjölk och ger den till bönderna i Vänersborg. På de senaste 15 månaderna har detta gett 850 000 kronor.
I det efterföljande samtalet över en kopp kaffe, kom självfallet kostnaderna för gödsel och diesel upp, den reducering som införts på 1.70 per liter diesel, har väl gett ett bra tillskott frågade Bucht och fick ett jakande svar.
Robert Svensson Hushållningssällskapet
Robert Svensson Hushållningssällskapet tog upp tråden om Nuntorp skolans varande.
Han berättade att de har skickat in en ansökan till Skolverket om att göra en friskola.
Från sina medlemsföretag och andra har de märkt ett, som han sa, enormt intresse, en del säger sig vara beredda på att köpa aktieposter på hundratusen kronor.
Bucht, 2016 har vi stort fokus på yrkesutbildningar, det skriks efter utbildat folk.

Jordbruksministern fortsatte, efter en del frågor om köttproduktion genom att säga, vi är världsmästare på djurhälsa och vi är bäst i Europa på antibiotika resistens.
När jag är i Hong Kong och Kina, så vet de att svenskmärkt är kvalité på maten.

Nästa anhalt för Bucht blev lunchmöte med ytterligare representanter från de gröna dalslandsnäringarna, där bland andra
 Dalslands mat Daniel Jensen Daniel Jensen, som han uttryckte det, inte tog upp vargarna på Kroppefjäll denna gång, han hade än så länge klarat sina får, sa han.
Jensen representerar en förening kallad Dalslandsmat där en varierad ”kost” av gårdsföretag ingår. Med produktion av bröd, bär, frukt, grönsaker, fisk, honung, kött, chark, mjöl, konst, caféer etc.

Någon tog upp länsstyrelsernas stödpengar och den långa handlingstiden från ansökan till beslut.
Här kunde Bucht berätta att denna sökperiod av EU-stöd bland annat drabbats av ett flertal stopp i behandlingen, bland annat har nytt datasystem införts på länsstyrelserna.

Här kom också frågan om affärsbankerna och deras räntepolitik upp kontra sparbankerna.
Idag som någon i församlingen yttrade, lånar man ett par miljoner så får man betalt av affärsbanken med ett par tusenlappar.

Robert Robertsson från maskinleverantören Mundus berättade om de svårigheter hans kunder har med det sätt som bankerna arbetar på.
Bucht fick veta att vi i närområdet har en sådan sparbank, i Mellerud.
Monika Andersson Hushållningssällskapet
VD Monika Andersson Hushållningssällskapet, framhöll att affärsbankerna har en annan nytta än sparbanker.
Christer Emanuelson som numera titulerar sig före detta mjölkbonde, tog upp detta med affärsbankernas kreditgivande de tar mellan femton och sexton procent i ränta för att låna ut till köp av gödsel och foder.

Bucht, vi har en mjölkkris i alla EU-länder, i de flesta EU-länderna finns även en frukt och grönt-kris.

Marie Dahlin och Sven-Erik Bucht
Ryssarna har genom sin bojkott slutat importera och svenska konsumenter vill ha svenskmärkt mjölk, men när det kommer till ost och andra mejeriprodukter tittar konsumenterna på pris och inte ursprung.
Dahlbergs slakteri
Därefter ställdes kosan till familjeföretaget Dahlbergs slakteri, grundat 1888 och så sent som till 2014 var det i familjens ägo då man sålde till Håkan Ahlqvist, en av grundarna av Pärsons.
Han berättade att man expanderar, bygger till med tvåtusen kvadratmeter för att även kunna stycka djurkropparna och på så vis förädla i slaktkedjan.
Håkan beräknar mellan sexton och tjugo nyanställningar och passade på att ösa superlativer över Arbetsförmedlingen i Vänersborg och dess chef.

Vi har anställt ungdomar som kanske haft det skrynkligt som han sa, men som nu blir sedda och gör ett bra jobb.

Håkan tog upp frågan om det långsamma tempot när det gäller miljötillstånd och alla blanketter och svar på dessa.
Han berättade att de även är med i projektet gas, där deras slaktavfall blir till gas och återkommer till dem så de kan värma de egna byggnaderna med denna.
Bucht undrade hur mycket förädlingsvärdet blir när de börjar med styckning.
Svaret blev cirka fem kronor kilot, vi måste vara effektiva, det är volymerna vi måste ha, avslutade Håkan.

I hastigt biltempo vidare till Nuntorps naturbruksgymnasium, ett av sex i Västra Götalands Regionen. Den borgerliga majoriteten i regionen har beslutat lägga ner tre av dessa, med hänvisning till färre sökanden och endast behålla de tre skolor som ligger i regionens östra och sydöstra kant samt trädgårdsprogrammet till Göteborg.

Kristina Athlei

Förvaltningschefen Kristina Athlei, här längst till höger, gymnasiechefen i regionen samt rektor och lärare på Nuntorp tog emot för att berätta specifikt om Nuntorp.
Kristina körde en power point visning, där det mest intressanta för undertecknad var de samarbeten som nu sker mellan naturbruksgymnasierna och flera högskolor, eftersom det inte finns några direkta utbildningar att gå vidare till och likaledes till forskarutbildningar.
Nuntorp har även flera EU-projekt, däribland Foodchains, som handlar om närproducerade livsmedel.

Om nedläggningen av Nuntorp och Dingle sa Kristina att det beror på tappat antal elever till friskolor med mer häst och trädgård. Skog ökar likaså trädgård, men som hon uttryckte det, på minimalen.
Marie Dahlin gjorde inpass att kommunikationerna i Västra Götaland inte är byggda för väst till östkommunikationer.

I elevundersökningarna är det som eleverna mest eftersträvar är kompetenta lärare komma vidare till högskoleutbildningar.
Kristina Athlei sa att till sommaren 2016 är de helt i fas med legitimerade lärare.
Vi har passerat från en bottennivå när det gäller yrkesutbildningar i Sverige till att idag passerat medelsnittet 14,6%, något som Kristina tror beror på lärarna.

Vuxenutbildningar växer starkt och där bland annat valideringar är på frammarsch.
En kategori elever är vuxna som vill byta yrkesinriktning, men i naturbruksgymnasiernas regelverk sägs: att elever med låg utbildning har prioritet, vilket med för att de inte idag kan ta in alla vuxna som söker.
Det är ett starkt tryck mot de gröna näringarna och vuxenutbildning, avslutade Kristina.

Jordbruksminister Sven-Erik Bucht

Buchts avslutande ord denna dag blev, vi kanske inte ser hur viktiga dessa naturbruksutbildningar är.

Leif Höglund Text och foto