Höstmöte 2015

7 november 2015
Först enskilt möte för Norra Älvsborg, efter lunch gemensam med dubbla beslut, allt för att Norra och Bohuslän skall fatta simultana beslut.
Jörgen Hellman inledde mötet med att begära en tyst minut för Kronans offer i Trollhättan.

Efter denna sa han att vi har en historisk kongress framför oss och drog lite historia.
Vi bildades 1927, så när vi avslutar Norra Älvsborg så kommer vi att fylla 90 år, 2017.
De första som anslöt till vårt parti i området var 1899 genom glasbruksarbetarna i Surte.
1908 anslöt Kvinnoklubben.
Norra Älvsborgs ordförande 2015 Jörgen Hellman
Det är en mödosam resa vi nu gör, -blocköverskridande i migrationsfrågan, -budgeten måste igenom för att visa att det är S som styr, -en bättre skola, storsatsningar på bl a miljö och välfärd.

Nästa år skall förslag till en ny infrastrukturplan läggas som berör oss, nya slussar i Göta Älv, dubbelspår Öxnered till gränsen, ta bort flaskhalsar på E 45:an för trafiksäkerhetens skull, E 20 byggs ut till motorvägsstandard, nya järnvägsspår i Göteborg, facklig-politisk samverkan, avslutade Jörgen.Dubbelspår

 

 

SAP partisekreterare Carin Jämtin

Vår partisekreterare Carin Jämtin sa i sitt tal att bland annat, -vi kan verkligen förändra och det har vi gjort i 126 år och samtidigt utvecklat vårt parti.
På detta ställde hon frågan, varför är vi socialdemokrater, och gav själv sitt svar: för vi vill förändra samhället till det bättre, jämlikare och rättvisare, både i det lilla som stora.

Vi gick till val på jämlikhet, solidaritet, rättvisa. Att vi inte är rädda för att höja skatterna, det är inte skattesänkningar vi behöver. Arbetslösheten, klimatförändringen och att skolan ännu ej blivit bättre, var några ämnesområden hon tog upp.

Budget 2016
Budgeten, det är skatten som ger välfärd. Jobben är en övergripande prioritering ihop med skolan. Förändringen av ROT, så får vi pengar till bostadsbyggande, vi måste bygga.

Det är en modig prioritet som bara S vågar.
Med denna budget tar vi ett första steg mot mindre arbetslöshet och en jämlikare skola utan vinstintresse.

Carin tog även upp flyktingfrågan genom att slå fast, det är 60 miljoner människor på flykt.
Hon berättade att tiden i ett flyktingläger ligger i genomsnitt på 17 år, och där finns ingen utveckling.

Flyktingläger i Syrien

 

Sverige har varit Europas mest heterogena land. Tack vare alla invandrare har vi haft en kraftig ekonomisk utveckling.
Vi kommer alltid säga nej till rasism tryckte Carin på.

9 miljarder kronor till kommunerna samt 200 miljoner till ideella organisationer ger regeringen ut på den här sidan nyåret.
Vi lägger kraft på att vara en aktiv röst i världen, det enda sättet att få stopp på flykt, är att stoppa förtryck och krig.

Carin sa med emfas i rösten, vi måste vara en stark röst i världen för jämlikhet, rättvisa och solidaritet. En fråga vi aldrig tullar på är asylrätten.
Hon tog även upp situationen i kommuner och landsting genom att påpeka att det behöver anställas en halv miljon människor, beroende på stora pensionsavgångar.

SAP partisekreterare Carin Jämtin

Det är nu vi börjar styra in Sverige i en ny tid efter åtta borgerliga år, avslutade Carin Jämtin.

Efter att alla politiska beslut var fattade som skedde för att bereda vägen till två nya partidistrikt,Jörgen Hellman
 -det har varit en innehållsrik dag i den gemensamma och historiska distriktkongressen för Norra Älvsborg och Bohuslän, avslutade Jörgen Hellman.
Arbetsnamnet för dessa två är Västra Götalands Norra Socialdemokratiska Partidistrikt.

Leif Höglund