Rexcell Dals Långed

Riksdagsledamöterna Paula Holmqvist Dals Ed och Jörgen Hellman Lilla Edet inbjudna av den facklige företrädaren Inge Larsson, till fabriken för tissuetillverkningen hos Duni-koncernens dotterbolag Rexcell.

Tidigare på tisdagen (6 oktober) hade de gjort ett intresserat besök, på Skåpaforsanläggningen.

Rexcell i Dals Långed, skall läggas ner och verksamheten flyttas norrut till moderbolagets Skåpaforsanläggning, drygt trettio personer berörs.
En av orsakerna är att Duni lagt ner tillverkningen för blöjor och bindor, våren 2014, nu finns endast tissue-papper kvar, sådant man gör både torra och våt-servetter av.
Ytterligare ett femtiotal berörs i Skåpaforsfabriken.

Jörgen inledde med att hänvisa till Stefan Löfvens uttalande, ”vi måste införa en industripolitik”.
Paula Holmqvist, Jörgen Hellman och Inge Larsson
Inge berättade att försök har gjorts med kommunen, Bengtsfors, att få igång utbildningar men det har varit svårigheter. Han fyllde på med att det är svårt när man inte vet företagets inriktning.
Paula Holmqvist
Det behövs certifierade utbildningar för de anställda om de skall arbeta på andra pappersbruk med liknande arbetsuppgifter. Att tänka på är att av de anställda är mer än femtio procent äldre än 50 år. Vi talar om ett femtiotal arbetstillfällen på en ort med 1 500 boende.
Fabrikenabriken, som verkligen ligger mitt i älven, Vattenfalls kraftstation är just nu i ombyggnation med sin turbin från 1905 som skall bli tre 2016,
Dals Långed kraftstation
Arbetet är som en anställd sa,
-av och till är det mycket intensivt, ibland endast övervakning via dataskärmarna för att i nästa sekund bli fullt upp.
Arbetsmoment i pappersfabrik
Något man kan enkelt förstå när man ser trämassan förvandlas till en tunn meterbred duk med några millimeters tjocklek rusa förbi i en hastighet av 225 meter per minut och för att den skall bli stabil och hållbar, duschas ett lager latex över båda sidorna.
Dataskärm
Arbetscykeln är förlagd så att man arbetar fem förmiddagar följt av fem eftermiddagar och ”rundas av” med fyra nätter, helst säger Inge, skulle det inte vara mer än tre nätter då forskning visar på samband mellan cancer och nattarbete parat med dagarbete.
Vi i pappers och även gruv, har stridit för sänkt pensionsålder som idag är 65 år, men inget händer, påpekar Inge.
Arbetskamrater på Rexcell
Info om företaget: det har som huvudägare Rune Andersson genom sitt bolag Mellby gård AB, vilket grundades 1986 med lantbruk- och hästverksamhet.
Idag är företaget en internationell industrikoncern med intressen i bl a Svanströmsgruppen, Kapp Ahl, optik och glasögon genom Smart Eyes, klädkedjan Flash och Söderberg&Haak maskinfirma, är den del som sysslade med lantbruksmaskiner och avknoppades från ursprungsföretaget som startade 1866.

Visserligen visar Inge att än kanske inte sista ordet om nedläggning är sagt, som är utsatt till sista oktober 2015. Han har en tro på utvecklingsavdelningen, som vi inte får se och att det är en mycket speciell maskin som är tämligen unik de arbetar med i fabriken, när det gäller att göra tunt och fint papper.
Pappersrulle på Rexcell

Leif Höglund Text och foto