Den Svenska modellen

Sverige har en regering som står för samhällsbygge. Vi socialdemokrater vill modernisera och utveckla den svenska modellen, rusta upp den gemensamma välfärden och bygga Sverige starkt. Vi prioriterar att anställa fler i den svenska välfärden. Vi vill genomföra ett investeringsprogram som gör att svensk välfärd får fler undersköterskor, sjuksköterskor, lärare och förskolelärare.

Så utökar vi vår jobbagenda för att nå EU:s lägsta arbetslöshet. Det är samtidigt ett sätt att bemöta stressen och sjukskrivningarna hos välfärdsarbetarna och det ger en skola, vård och omsorg som går att lita på.
Nu tar vi socialdemokrater strid för det som har gjort Sverige till ett av världens bästa länder att leva i. Grunden i vår starka samhällsmodell bygger på att alla arbetsföra män och kvinnor arbetar, men också på att arbetet ska ge en lön att leva på. Den ska ge en bra skolgång för dina barn, en säker sjukvård om sjukdomen slår till och både trygghet och frihet när du blir äldre.
Men nu attackeras den svenska modellen. De borgerliga partierna föreslår nya skattesänkningar på 64 miljarder som skulle leda till stora nedskärningar i välfärden. Efter ett och ett halvt år i opposition, med gott om tid för omprövning, presenterar de nu en budget där ett sjätte jobbskatteavdrag utgör två tredjedelar av satsningarna. Den moderata förnyelseprocessen, efter ett åttaårigt regeringsinnehav med fem jobbskatteavdrag, har alltså lett fram till att de vill införa ett sjätte.  I och med deras skattepolitik, försvarar de en utveckling där man måste minska personalen i välfärden. Nu kommer också förslag på att staten ska gå in och sänka lönerna.  Statligt satta fattiglöner skulle inte bara hota den svenska modellen genom att avsluta en lång och välfungerande tradition där fack och arbetsgivare fritt förhandlar om lönerna. Det hotar också principen att man ska kunna leva på sin lön och riskerar att få arbetsgivare att välja de billigaste så att det leder till sämre löneutveckling för allt fler på sikt. Nedskärningar, vinstjakt och fattiglöner är inte en del av lösningen, de är en del av problemet.
Det finns en annan väg, där vi inte monterar ned den svenska modellen, utan uppgraderar den. Vi ska ha en välfärd som både tillgodoser varje människas behov av valfrihet och individuell anpassning och som du får del av utifrån ditt behov, inte din plånbok. Vi ska utbilda och rekrytera fler av de som idag går arbetslösa, så att de kommer i arbete, för de behövs på arbetsmarknaden och de behövs i välfärden. Det bygger också på en reglerad invandring och ett flyktingmottagande som gör att välfärden fungerar för alla.

Den svenska modellen ska inte avvecklas, den ska utvecklas.

 

Jörgen Hellman
Ordförande Socialdemokraterna
Norra älvsborg

Sidan uppdaterades senast: 2016-06-08 15:01