Julhälsning från partidistriktet

Nu närmar sig Julen!

Det har varit ett händelserikt år, minusräntor, Storbritannien röstade för att lämna EU, Trump vann presidentvalet i USA, turbulensen i Turkiet och det fasansfulla kriget i Syrien och Irak. Det har varit många utrikespolitiska frågor under året. Efter nyår kommer Sverige att ta plats i säkerhetsrådet. Sverige inleder dessutom som rådets ordförande samtidigt som FN får ny generalsekreterare.

Budgeten som riksdagen beslutat om innehåller investeringar i det svenska samhällsbygget för fler jobb, bättre skolresultat, snabbare klimatomställning och stärkt välfärd. Bland det viktigaste vi har i den svenska modellen är den generella och skattefinansierade välfärden. För att stärka välfärden har den socialdemokratiskt ledda regeringen halvvägs genom mandatperioden genomfört och fattat beslut om:

 • Investeringar på 10 miljarder per år i välfärden från 2017.
 • Miljardsatsningar på mer personal och bättre använd kompetens i äldreomsorgen,  socialtjänsten och hälso- och sjukvården.
 • Ett brett åtgärdspaket för att vända de ökande sjuktalen och framgång med att få arbetsmarknadens parter att sluta överenskommelser för friskare arbetsplatser.
 • 500 miljoner per år för en mer jämlik cancervård med kortare väntetider.
 • Satsningar på förbättrad förlossningsvård, avgiftsfri mammografi och stärkta insatser för kvinnors hälsa.
 • Förstärkta trygghetssystem, bland annat genom borttagen bortre parentes i sjukförsäkringen, höjd sjuk- och aktivitetsersättning samt höjt underhållsstöd.
 • Särskilda insatser för barn genom bland annat kostnadsfria läkemedel, bidrag till glasögon och fri tandvård upp till 23 år. Regeringen har också höjt flerbarnstillägget och underhållsstödet för ensamstående familjer.
 • En tredje reserverad månad i föräldraförsäkringen och höjd grundnivån i föräldrapenningen.
 • Förbättrat bostadstillägg till ålderspensionärer, sänkt pensionärsskatt med upp till 250 kronor i månaden och ett projekt för jämställda pensioner. Regeringen har därtill tagit bort avgifterna i sjukvården för personer över 85 år.

Nästa år kommer att bli händelserikt. Norra Älvsborg och Bohusläns partidistrikt läggs ned och det blir två nya partidistrikt. Det ena partidistriktet bildas av arbetarekommunerna runt Göteborg och det andra bildas av arbetarekommunerna i Fyrbodal. Herrljunga och Vårgårda arbetarekommuner flyttas över till Södra Älvsborg. Vi kommer nu att bedriva valrörelser i tre år. I september är det kyrkoval, 2018 är det allmänna val och 2019 är det EU parlamentsval.

Nästa år i april har vi också partikongress som ska staka ut politiken. Vi ska formulera politiska förslag som visar hur den svenska modellen ska utvecklas för att hantera samhällsutmaningarna och skapa trygghet i en ny tid. Områden som diskuteras är:

 • Jobb och tillväxt för framtidstro
 • Trygg i vardagen
 • Kunskap gör Sverige starkare
 • En välfärd som går att lita på
 • Världens första fossilfria välfärdsland
 • Gemensam säkerhet

 

God Jul och Gott Nytt År! 

Önskar Norra Älvsborgs Socialdemokratiska Partidistrikt

Jörgen Hellman

Sidan uppdaterades senast: 2016-12-07 15:35