S MotionerSommarjobb för ungdomar i Dals-Ed
Per-Erik Norlin 20111214

Motionen föreslår att kommunen i god tid innan sommaren utreder möjligheten att skapa en plattform där sommarjobbs sökande ungdomar får stöd och hjälp att hitta jobb i något företag under ledigheten från skolan. Detta för att ge alla i ovanstående målgrupper möjlighet att komma ut i arbetslivet och prova på något jobb under sommaren.En attraktiv eko-kommun med ett bra miljötänk
Per-Erik Norlin 20110928

I motionen föreslås att öppettiderna på avfallsstationen i Onsön utökas samt att det blir avgiftsfritt att lämna avfall för att på det sättet minska risken för att avfall slängs i naturen.Ett attraktivt samhälle
Per-Erik Norlin 20110928

I motionen föreslås att:
-Området kring gångvägen runt Lilla Lee röjs upp och snyggas till
-Släntarna mot Lilla Lee röjs
-Slänten mot Stora Lee röjs och snyggas tillMotion om enhetlig taxa för personallunch
Monica Sandström 20100404

I motionen föreslås att en enhetlig taxa tas fram, så att all personal inom Dals-Eds kommun kan välja att äta lunch till samma kostnad oavsett vilken kök maten kommer ifrån.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen om enhetlig personallunch och genomföra förändring av taxorna från och med 2012


Sidan uppdaterades senast: 2012-05-23 14:27