Fullmäktiges S-ledamöter

Ordinarie:
Kerstin Fredriksson
Ulla Börjesson
Peter Höög
Lars Karlsson
Eva-Lena Johansson
Rune Månsson
Eva Nör
Tommy Larsson
Edgardo Varas
Kent Carlsson
Urban Henriksson
Ersättare:  
Håkan  Ekman
Lars Svensson
Maj-Lise Hällgren
Lilian Borg-Hansen
Ove Quick
Ann-Charlotte  Johansson