Kontakter

Brevpost till Arbetarekommunen skickar du: Socialdemokraterna Färgelanda c/o, vår ordförande.

Ordförande:
Rune Månsson
Fabriksvägen 6, 45894 Stigen
Mobil: 070-337 41 46
Hem. 0528-304 22
E-post: rune

Vice ordförande:  
Tommy Larsson
070-525 55 49
E-post: tommy

Kassör/Kommunalråd
Ulla Börjesson
Mobil: 076-635 25 91
Arb: 0528-56 71 10
Hem: 0528-714 85
E-post: ulla

Sekreterare
Kent Carlsson
072-520 75 08
E-post: kent

Studieorganisatör
(adjung.) Kerstin Fredriksson
Vävarevägen 4
458 94 Stigen
070-693 68 14
E-post: kerstin 

Facklig ledare
Urban Henriksson
070-959 15 15
E-post: urban

Ledamöter
Lars Karlsson, Lilian Borg-Hansen, Edgardo Varas, Magnus Fröberg
Revisorer

Per-Olov Magnusson, Håkan Ekman