Kalendiarium

Styrelsemöten 2016:
4 jan., 11 feb., 15 mars., 4 apr., 18 apr., 2 maj, 27 jun., 16 aug., 12 sept., 14 nov., 19 dec.
Styrelsemöten början av 2017: 9 jan.

Medlemsmöten 2016:
16 jan. Partilördag/Medlemsmöte, Folkets hus
29 feb. Medlemsaktivitet
19 mars Årsmöte Folkets hus
  1 maj info vid senare tillfälle
30 maj Medlemsmöte, Folkets hus
  3 sept. Partilördag/Medlemsmöte, Folkets hus
10 okt. Medlemsmöte, Folkets Hus
  5 dec. Medlemsmöte, Folkets hus

Medlemsmöten 2017:
14 jan. Partilördag Folkets hus
18 mars AK årsmöte, Folkets hus
PD Seniormöte
PD Höstmöte
  2 apr. PD årsmöte, Trollhättan