Vår styrelse

Här hittar du vårt Kommunala handlingsprogram

Styrelsen 2015-16

Ordförande och medlemsansvarig
Carlos Rebelo Da Silva
070-565 39 00
sap.lillaedet@gmail.com

Vice ordf. och ordf. Västrerlanda S-förening
Anne-Lie Palm
073-319 18 08
anneliepalm@gmail.com

Kassör
John Nordling
070-413 20 29
larsjohn65@gmail.com

Sekreterare
Uno Ekberg ledamot och Ordf. i Lödöse S-förening
076-022 07 46
uno.ekberg@gmail.com

Studieansvarig
Minna Salow ledamot
073-392 70 90
salow@telia.com

Mats Eriksson ledamot
070-087 16 94
mats.t.eriksson@gkn

Ingemar Ottosson ledamot
073-038 83 62
ingemar.ottosson@gmail.com

Suppleanter/ersättare
Bert Åkesson
070-600 42 00
bert.akesson@telia.com

Dennis Lindberg
070-444 41 89
dennis.lindberg@lillaedet.se

Stig Hvid
076-8661350
stig_hvid@live.se

Göran Sühl
070-781 08 16
goran.suhl@gmail.com

Kerstin Åkesson
073-035 88 65
ke.akesson@telia.com

Carin Thoren Hansson
070-454 67 91
carin_horseica@hotmail.com

Anki Hedlund Fackliga utskottet
070-328 41 74
ankie.hedlund@handels.se

Adjungerad
Harry Berglund
070-286 74 78
harry.berglund@lillaedet.se

Kjell Johansson Ordf. Nygårds S-förening