Möjligheternas kommun

   

Följande exempel på idéer och målsättningar skall ses som delar av den övergripande politik för rättvisa och solidaritet vi socialdemokrater vill driva i kommunen.

- likställa barnomsorgen med grundskolan genom borttagande av barnomsorgsavgiften.
- Centralt belägna o flexibla bostäder anpassade för både unga o seniorer och funktions-
hindrade.
- återinrätta permanent arbetsförmedling och försäkringskassa.
- fortsatt stationsbaserad polisnärvaro.

Johnny Stücken
Oppositionsråd

 

 

 

Jag anser att miljöarbetet är avgörande för vilken framtid vi vill skapa för våra efterkommande generationer.
- att vara pådrivande i kommunens miljöarbete.
- Förhindra all exploatering för vindkraft på Kroppefjäll.
- Att den fortsatta vindkraftutbyggnaden på Dalboslätten föregås av en översiktlig planläggning, strikt miljöprövning och med stor hänsyn till ”medborgartrivsel” i området.
- Att de idéella naturvårdsorganisationerna kompetens tas tillvara och ”utnyttjas” i den kommunala miljöverksamheten.

Sture Torstensson
V ordf Dalslands Miljönämnd

Ett kompetent och generöst omhändertagande när krämporna gör sig påminda, hör till socialdemokraternas hjärtefrågor!
- fortsätta att utveckla hemvård o hemsjukvård.
- Knyta ”äldreläkare” (geriatriker) till primärvården.
- Utveckla ett demensteam med anställd demenssjuksköterska.
- Att avgiftsnivåerna medger allas möjlighet att efterfråga service från äldreomsorgen.

Kerstin Nordström


 

Vi tycker att våra barn och ungdomars framtid är vi vuxnas ansvar och skyldighet att tillgodose på bästa möjliga sätt.
- så långt möjligt bevara ytterskolorna.
- Tilldela varje skola resurser efter deras specifika behov.
- Stödja studieförbundens folkbildningsarbete och vidga o förstärka KOMVUX.
- Möjliggöra kontinuerlig kompetensutveckling bland skolans personal.
- Att etnisk mångfald o jämställdhet skall ses som en tillgång i den pedagogiska förskoleverksamheten.

Mats Svartling och Johanna Nordström

Sidan uppdaterades senast: 2012-05-29 13:23